Formos Nr. Formos pavadinimas Formos duomenų struktūra Forma atsisiuntimui
1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Pranešimas apie socialinio draudimo pradžią (įdarbinimas)
2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. Pranešimas apie socialinio draudimo pabaigą (atleidimas)

6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą.

Pranešimas apie įmonės reorganizavimą  
9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas / atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atostogų suteikimo arba atšaukimo. Pranešimas apie tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti
12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas).  Pranešimas apie nedraudiminius laikotarpius (pravaikštas, nemokamas atostogas ir kt.)
13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. Pranešimas apie pajamas autoriams, sportininkams, atlikėjams, tantjemas, taip pat atlygį už darbą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete 
NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. Pranešimas dėl išmokos skyrimo (galioja nuo 2018-10-01)
PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. Pranešimas apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus  
PTPTPrašymas teikiamas „Sodrai“ dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. Pranešimas apie pateiktų duomenų „Sodrai” tikslinimą
SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. Pranešimas apie priskaičiuotus atlyginimus ir įmokas „Sodrai”
PA-DP Pažyma apie apdraustajam priskaičiuotas pajamas  
SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. Pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas  
IG-1 Įgaliojimas atstovauti draudėją „Sodroje“    
IG-2 Įgaliojimo atstovauti draudėją „Sodroje“ nutraukimas    
PS-1 Paraiška dėl elektroninio parašo sertifikato registravimo
LDU Pranešimas apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius  
A1 Prašymas išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę (dėl A1)

 

Archyvas (ankstesnės pranešimų versijos). 

Atnaujinimo data: 2023-03-07

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!