Formos Nr. Formos pavadinimas Formos duomenų struktūra Forma atsisiuntimui

1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti.

Pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo pradžią  

2-SD2-SDSodrai teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju.

Pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo pabaigą  

6-SD6-SDDraudėjo teikiamas pranešimas Sodrai apie draudėjo reorganizavimą.

Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą  
9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti  
12-SD12-SDSodrai teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti per tris darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas).  Pranešimas apie apdrasutųjų nedraudiminius laikotarpius  
13-SD13-SDSodrai teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos bei jiems priskaičiuotas Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas, atlygį už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete.  

NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.)

Pranešimas dėl pašalpos skyrimo  
PKVPKVSodrai teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus  

PTPTPrašymas teikiamas Sodrai dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo.

Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo  
SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. Pranešimas teikiamas kiekvieną mėnesį apie  darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus ir socialinio draudimo įmokas (teikiant už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d.)  
SAM  Teikiant duomenis UŽ LAIKOTARPĮ iki 2017-01-01  
Atnaujinimo data: 2017-01-03