Valstybinio socialinio draudimo organizavimas

Nustatomos tokios socialinio draudimo rūšys:

 • pensijų socialinis draudimas;
 • ligos socialinis draudimas;
 • motinystės socialinis draudimas;
 • nedarbo socialinis draudimas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas;
 • privalomasis sveikatos draudimas.

 

Socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba);
 • Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu.

 

Socialinio draudimo sistemos dalyviai taip pat yra:

 • draudėjai ir apdraustieji asmenys;
 • Socialinio draudimo rezervinis fondas;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija;
 • Užimtumo tarnyba;
 • Valstybinė ligonių kasa;
 • Pensijų kaupimo bendrovės.

 

Fondo valdyba yra įstaiga prie ministerijos, organizuojanti valstybinį socialinį draudimą ir vykdanti operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą.

Fondo valdybos veiklos tikslai yra organizuoti valstybinį socialinį draudimą ir vykdyti operatyvų Fondo lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrinant priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą į Fondą ir jų išieškojimą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą bei įstatymuose nustatytų valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybai, Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Fondo įstaigoms, susijusioms su Fondo administravimu (toliau kartu – Fondo administravimo įstaigos), paskyrimą ir mokėjimą išmokų gavėjams, taip pat vykdyti valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo, Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administratoriaus funkcijas.

Daugiau informacijos apie „Sodros“ veiklą rasite čia.

Atnaujinimo data: 2020-12-28

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!