Išmokų skyrimas ir mokėjimas

Socialinio draudimo išmokos – tai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme bei Nedarbo socialinio draudimo įstatyme numatytos išmokos.

Fondo valdyba taip pat administruoja Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme numatytų išmokų mokėjimą bei Vaikų išlaikymo išmokų įstatyme numatytų išmokų mokėjimą ir skolų išieškojimą.

Užtikrindama valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, mokėjimą gavėjams, Fondo valdyba:

  • užtikrina valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, teisingą apskaičiavimą, skyrimą ir organizuoja valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, mokėjimą laiku;
  • organizuoja ir vykdo laikinojo nedarbingumo, ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo pagrįstumo, teisėtumo ir teisingumo tikrinimus;
  • užtikrina 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1) įgyvendinimą;
  • nustato valstybinių socialinio draudimo pensijų pristatymo tvarką, suderintą su Fondo taryba, taip pat valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, pristatymo tvarką.

 

Daugiau skaityti čia.

Atnaujinimo data: 2019-06-19

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!