Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

arba: arba: Atitikimas kitiems reikalavimams:

Atlieka šias funkcijas