Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

arba:  

Atlieka šias funkcijas