Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – informatika (arba);
studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – socialinio draudimo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – 1 metai;
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
darbo patirties trukmė – 1 metai.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
gebėti dirbti su XML, HTML ir XHTML technologijomis.
gebėti dirbti su Duomenų bazių valdymo sistemos ORACLE priemonėmis bei struktūrizuota užklausų kalba SQL.
gebėti dirbti su Java ar kitomis objektinio programavimo priemonėmis.
Išmanyti informacinių sistemų į paslaugas orientuotos architektūros SOA (angl. Service oriented architecture) projektų valdymo principus.    
 

Atlieka šias funkcijas

Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
Užtikrina priskirtos taikomosios sistemos programinės įrangos kokybę bei jos atitikimą vartotojų poreikiams ir nustatytiems techniniams reikalavimams.
Renka ir analizuoja priskirtos taikomosios sistemos darbo sutrikimus ir klaidas, išaiškintas programinės įrangos eksploatavimo metu ir organizuoja jų taisymą.
Sprendžia informacinės sistemos naudotojų užklausas priskirtos taikomosios sistemos veikimo klausimais.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.