Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 arba: arba: Atitikimas kitiems reikalavimams:0

Atlieka šias funkcijas