Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

  • Testuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos Finansų valdymo taikomosios sistemos modulių tarpusavio sąsajų, Finansų valdymo sistemos sąsajų su kitomis Fondo valdybos informacinės sistemos taikomosiomis sistemomis bei kitų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymu priskirtų taikomųjų sistemų (toliau – šiai pareigybei priskirtos Fondo valdybos taikomosios sistemos) programinės įrangos kokybę ir jos atitikimą vartotojų poreikiams ir nustatytiems techniniams reikalavimams.
  • Atlieka šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos testavimo darbus, laikantis visų Fondo valdybos direktoriaus įsakymais patvirtintų standartų, tvarkų, procedūrų ir nuostatų, reglamentuojančių programinės įrangos kūrimo procesus bei Fondo valdybos informacinės sistemos saugumą.
  • Registruoja klaidas, išaiškintas šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos eksploatavimo metu ir inicijuoja jų taisymą.
  • Analizuoja šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos darbą ir nustato galimus neatitikimus jos naudotojų poreikiams bei dokumentacijoje apibrėžtiems reikalavimams.
  • Tikrina šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos elektroninės pagalbos priemonių atitikimą jos naudotojų poreikiams.
  • Tikrina šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos bei jos sąsajų su kitomis Fondo valdybos taikomosiomis sistemomis dokumentus.
  • Atlieka šiai pareigybei priskirtų Fondo valdybos taikomųjų sistemų keitimo bei modifikavimo darbus, Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
  • Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
  • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.