Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

arba: arba: Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atlieka šias funkcijas