Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių; kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atlieka šias funkcijas