Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 
  arba:

Atlieka šias funkcijas