Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

              Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus