Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė (arba); studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); studijų kryptis – vadyba (arba); arba:   išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo patirtis; darbo patirties trukmė – 5 metai.  

Atlieka šias funkcijas

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimai. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka Užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką struktūriniame padalinyje. Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos planus, užtikrina struktūrinio padalinio dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, jos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos, kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.