Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

     

Atlieka šias funkcijas