Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Valstybės tarnautojas atitinka šiuos specialius reikalavimus: arba: arba:    

Atlieka šias funkcijas