Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.  

Atlieka šias funkcijas