Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

         

Atlieka šias funkcijas