Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

biudžeto lėšų paskirstymą bei jų panaudojimą sutarties vykdymui užtikrinti, rengia ataskaitas apie tiekėjų įsipareigojimų vykdymą.       _______________________