Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

    • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
    • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę.
    • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo, Viešųjų pirkimų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymą, materialinį – techninį aprūpinimą, gebėti juos taikyti praktiškai.
    • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
    • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
   

Atlieka šias funkcijas