Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
  • studijų kryptis – informatika (arba);
  • studijų kryptis – fizika (arba);
  • studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
arba:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
  • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 • Transporto priemonių pažymėjimai:
  • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Atlieka šias funkcijas

 • Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 • Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 • Vykdo priskirtos komunikavimo įrangos (telefoninių stotelių; salių kompiuterinės įrangos; video įrangos kompiuteriui) priežiūrą, priskirtų kompiuterių (įskaitant nešiojamus, planšetes ir pan.), skenerių priežiūrą ir remontą bei daugiafunkcinių įrenginių priežiūrą.
 • Vykdo priskirtų KDV ir jų naudotojų administravimą Microsoft Active Directory sistemoje.
 • Vykdo priskirtų kompiuterių antivirusinės sistemos monitoringą ir taiko prevencines priemones arba prireikus šalina kompiuteriuose antivirusinės sistemos sutrikimų priežastis.
 • Sprendžia paslaugų tarnyboje priskirtas užklausas / incidentus.
 • Administruoja ir esant poreikiui konsultuoja informacinės sistemos atskirų elektroninių paslaugų išorinius naudotojus.
 • Vykdo su aptarnaujamos įstaigos specialiąja veikla susijusius ir specialiosios veiklos darbo procedūrų tvarkose aprašytus veiksmus taikomosiose sistemose.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.