Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: arba:   Transporto priemonių pažymėjimai:

Atlieka šias funkcijas