Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: