Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: arba: arba:      

Atlieka šias funkcijas