Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

   

Atlieka šias funkcijas

 

Metų užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 1. Kontroliuoti Užsienio išmokų tarnybos, Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus reorganizavimo prijungiant prie Vilniaus skyriaus priemonių plano įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją. 2. Dalyvauti fondo apskaitos standartizavimo darbuose. 3. Dalyvauti ,,VSDF įstaigų vykdomų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos“ naujos redakcijos rengimo procese ir parengti naują permokų apskaitos tvarkos dalį bei reikalingus užsakymus šios tvarkos įgyvendinimui.