Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Specialieji reikalavimai: Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA