Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:  

Atlieka šias funkcijas