Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: