Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

Atlieka šias funkcijas

   

Metų užduotys