Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: arba:     Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atlieka šias funkcijas