Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Metų užduotys

  • Nuo 2020-07-01 keičiantis VSDF organizacinei valdymo struktūrai, atnaujinti ir parengti VSD Fondo apskaitos politikos projektą
  • Dalyvauti Užsienio išmokų tarnybos ir Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus reorganizavimo darbuose, parengti programinės įrangos užsakymus sklandžiam šių biudžetinių įstaigų apskaitos proceso integravimui (prijungimui) prie biudžetinės įstaigos Vilniaus skyriaus.
  •  Įsigaliojus valstybinio socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų bei kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymui, parengti apskaitos metodinę medžiagą ir programinės įrangos užsakymus Išmokų bei FVS taikomosioms sistemoms
  • Dalyvauti ir teikti pasiūlymus įgyvendinant pateiktą programinės įrangos keitimo užsakymą KTM-89573, kuriant SAP FVS sistemoje Anuitetų fondo apskaitos modulį