Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: Atitikimas kitiems reikalavimams:

Atlieka šias funkcijas