Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

studijų kryptis – teisė

Atlieka šias funkcijas