Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Metų užduotys

1.Pagal pareigybių aprašymų kompetencijų modelio reikalavimus tinkamai parengti ir pateikti tvirtinimui: 1.1. Fondo valdybos vadovų, padalinių vadovų ir specialistų pareigybių aprašymus. 1.2. Fondo valdybos teritorinių skyrių direktorių, jų pavaduotojų bei veiklos skyrių vadovų ir specialistų (apie 60) tipinius pareigybių aprašymus. 2. Dalyvauti darbo grupės „dėl Darbo užmokesčio politikos formavimo Sodroje“ veikloje. 3. Parengti dokumentus užtikrinančius Fondo valdybos UIT ir Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus prijungimo prie Vilniaus skyriaus eigą. 4. Parengti informaciją apie 2019 metų Fondo administravimo įstaigų personalo veiklos vertinimo rodiklius ir paskelbti juos Intranete.