Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: