Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus