Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Arba:

Atlieka šias funkcijas