Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Atlieka šias funkcijas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

Metų užduotys