Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

arba:

Atlieka šias funkcijas