Atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Atlieka šias funkcijas

Metų užduotys