Vaiko priežiūros išmokos skaičiuoklė

Apie skaičiuoklę
 • Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs.
 • Skaičiuoklė netaiko neapmokestinamųjų pajamų dydžio.
 • Skaičiuoklė tinkama asmenims, kurie yra valstybės tarnautojai arba dirba pagal darbo sutartis.
 • 3 žingsnyje turite įrašyti vidutinį mėnesio atlyginimą, imant savo 12 mėnesių pajamų vidurkį prieš mokesčius, baigdami priešpaskutiniu mėnesiu prieš prasidedant vaiko priežiūros atostogoms. Pavyzdžiui, Jūs teisę į išmoką įgijote 2024 m. vasario mėn., išmoka apskaičiuojama, vertinant gautas pajamas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 • 4 žingsnyje galite įrašyti vidutines papildomas mėnesio pajamas prieš mokesčius, jeigu išmokos gavimo metu ketinate dirbti:

Jei vaikas gimęs iki 2022 m. gruodžio 31 d. – pirmaisiais vaiko priežiūros metais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, Jums bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.

Jei vaikas gimęs nuo 2023 m. sausio 1 d.:

 • neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, Jums bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų;
 • perleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, gautos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršytų 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka). 
  • Jei asmens vidutis atlyginimas yra mažesnis už pajamų gavimo mėnesį galiojusią minimaliąją mėnesinę algą, laikoma, kad vidutis atlyginimas yra lygus šiai algai.
  • Jei asmens vidutinis atlyginimas yra didesnis už 5 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžius, galiojusius užpraeitą ketvirtį, buvusį iki pajamų gavimo dienos, laikoma, kad vidutinis atlyginimas yra lygus šių dydžių sumai.
 • Daugiau informacijos apie vaiko priežiūros išmoką rasite čia.
1 Vaiko gimimo data
2 Išmokos gavimo trukmė
3 Pajamos
4 Pajamos išmokos gavimo metu
5 Rezultatai
Vaiko gimimo data
Išmokos gavimo trukmė
Pajamos

Papildomos vidutinės mėnesio pajamos
Papildomos vidutinės mėnesio pajamos neperleidžiamais mėnesiais
Papildomos vidutinės mėnesio pajamos perleidžiamais mėnesiais

Jūsų pateikti duomenys:

Išmokos gavimo trukmė:

Pajamos

Kiek vaikų iki 18 metų šiuo metu auginate?: -

Vaikų skaičius, kuriuos auginu viena(-s): -

Papildomos vidutinės mėnesio pajamos: 0.00 Eur


Skaičiavimo rezultatai:

Scenarijus Pasirinkta išmokos gavimo trukmė (metai) Paaiškinimas Priskaičiuota per mėnesį pirmaisiais metais prieš mokesčius Priskaičiuota per mėnesį antraisiais metais prieš mokesčius

Visi pateikiami skaičiavimai yra preliminarūs. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos čia neįvardintos sąlygos.Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!