Vaiko priežiūros išmokos skaičiuoklė

Apie skaičiuoklę
 • Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs.
 • Skaičiuoklė netaiko neapmokestinamųjų pajamų dydžio.
 • Skaičiuoklė tinkama asmenims, kurie yra valstybės tarnautojai arba dirba pagal darbo sutartis.
 • 3 žingsnyje turite įrašyti vidutinį mėnesio atlyginimą, imant savo 12 mėnesių pajamų vidurkį „ant popieriaus”, baigdami priešpaskutiniu mėnesiu prieš prasidedant vaiko priežiūros atostogoms. Pavyzdžiui, Jūs teisę į išmoką įgijote 2023 m. liepos mėn., išmoka apskaičiuojama, vertinant gautas pajamas nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
 • 4 žingsnyje galite įrašyti vidutines papildomas mėnesio pajamas „ant popieriaus”, jeigu išmokos gavimo metu ketinate dirbti:
  • Jei vaikas gimęs iki 2022 m. gruodžio 31 d. – pirmaisiais vaiko priežiūros metais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, Jums bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
  • Jei vaikas gimęs nuo 2023 m. sausio 1 d.:
   • neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, Jums bus mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų;
   • perleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais gavus darbinės veiklos pajamų ar išmokų, gautos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršytų 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo (pagal kurį buvo apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka).
 • Skaičiuoklėje taikomos įmokų grindys – išmoka skaičiuojama nuo minimaliosios mėnesio algos, nebent 3 žingsnyje pažymėsite Netaikyti įmokų grindų. Įmokų grindys netaikomos, jeigu Jūs dirbote daugiau nei pas vieną darbdavį, gavote senatvės ar netekto darbingumo pensiją, buvote ne vyresnis nei 24 metai, turite nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį, gavote motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką (VSD įstatymas 10 str. 7 d.).
 • Daugiau informacijos apie vaiko priežiūros išmoką rasite čia.
1 Vaiko gimimo data
2 Išmokos gavimo trukmė
3 Pajamos
4 Pajamos išmokos gavimo metu
5 Rezultatai
Vaiko gimimo data
Išmokos gavimo trukmė
Pajamos

Papildoma informacija
Papildomos vidutinės mėnesio pajamos
Papildomos vidutinės mėnesio pajamos neperleidžiamais mėnesiais
Papildomos vidutinės mėnesio pajamos perleidžiamais mėnesiais

Jūsų pateikti duomenys:

Išmokos gavimo trukmė:

Pajamos

Kiek vaikų iki 18 metų šiuo metu auginate?: -

Vaikų skaičius, kuriuos auginu viena(-s): -

Papildomos vidutinės mėnesio pajamos: 0.00 Eur


Skaičiavimo rezultatai:

Scenarijus Pasirinkta išmokos gavimo trukmė (metai) Paaiškinimas Priskaičiuota per mėnesį pirmaisiais metais prieš mokesčius Priskaičiuota per mėnesį antraisiais metais prieš mokesčius

Visi pateikiami skaičiavimai yra preliminarūs. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos čia neįvardintos sąlygos.Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!