Noriu-sumoketi-imokas.png

Vykdau individualią veiklą

 1. Norint verstis individualia veikla Jums reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją - VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.
 2. Parašius prašymą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo, VMI Jums išduos individualios veiklos pažymą, su kuria galėsite vykdyti individualią veiklą.
 3. Pateikus prašymą, VMI Jus įregistruoja į Mokesčių mokėtojų registrą ir pateikia informaciją apie Jus, kaip draudėją, „Sodrai“.
Suskleisti

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Tai gali būti:

 1. Savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą.
 2. Savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla.
 3. Savarankiška sporto veikla.
 4. Savarankiška atlikėjo veikla.
Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, privalomai draudžiami:

 • Valstybiniu socialiniu draudimu:
  • pensijų;
  • ligos;
  • motinystės socialiniu draudimu.

Tai reiškia, kad mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas kaupiate stažą senatvės pensijai bei įgyjate teisę į ligos, motinystės, tėvystės ir kt. išmokas.

 

 • Sveikatos draudimu.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas Jums užtikrina nemokamą sveikatos priežiūros paslaugų gavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. ​

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

444

Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Įmokos

444

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo“ terminale* ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

Svarbu! Atliekant mokėjimą asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, jau suformuotame mokėjimo ruošinyje galite matyti kitą įmokos kodą (pavyzdžiui: 252) – dėl to Jums nieko daryti / keisti įmokos kodo nereikia.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai;
 • 15,52 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 % įmoką.

 

Didžiausia suma, nuo kurios privalu sumokėti VSD įmokas, yra 81 816,10 € per metus (praėjusių metų 43 VDU suma).

 

Įmokų lubos:

 • Pensijai nekaupiate papildomai – 10 243, 38 €
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 proc. – 12 697,86 €

 

Mokėjimo būdai:

Vieną kartą per mėnesį

Jei įmokas mokate avansu (nuo per tą kalendorinį mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų), VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Tokiu atveju reikia pateikti „Sodrai“ SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą už ataskaitinį laikotarpį.

 

Vieną kartą per metus

Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

PSD įmokų dydis

PSD įmokos skaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 6,98 % × MMA, t. y. 64,50 €. Įmoka mokama ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos, sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.

Maksimali PSD įmoka – 5 710,76 €. 

 

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiuiliepos mėn. įmoką sumokėti iki birželio mėn. 30 d.

 

Kas mėnesį mokėti PSD įmokų nereikia, jei:

 • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.

 • esate draudžiami valstybės lėšomis

Pavyzdžiui: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai;
 • 15,52 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 % įmoką.

 

Didžiausia suma, nuo kurios privalu sumokėti VSD įmokas, yra 72 450,70 € per metus (praėjusių metų 43 VDU suma).

 

Įmokų lubos:

 • Pensijai nekaupiate papildomai – 9 070,83 €
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 proc. – 11 244,35 €

 

Mokėjimo būdai:

Vieną kartą per mėnesį

Jei įmokas mokate avansu, VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Vieną kartą metuose

Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52 %, jei nekaupiate pensijai papildomai;
 • 15,22 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,7 % įmoką;
 • 15,52 %, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 % įmoką.

 

Didžiausia suma, nuo kurios privalu sumokėti VSD įmokas, yra 64 676,30 € per metus (praėjusių metų 43 VDU suma).

 

Įmokų lubos:

 • Pensijai nekaupiate papildomai – 8 097,47 €
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,7 proc. – 9 843,73 €
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 proc. – 10 037,76 €

 

Mokėjimo būdai:

Vieną kartą per mėnesį

Jei įmokas mokate avansu VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Vieną kartą metuose

Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos.

 

Ar turiu mokėti VSD įmokas už einamąjį mėnesį? 

Savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui arba gyventojui, pasirinkę meniu punktą „Įmokų mokėjimas“, galite matyti mokėtiną VSD įmokų sumą.

Į mokėtiną sumą kiekvieno mėnesio 1 dieną įtraukiama ir siūloma avansinė einamojo mėnesio VSD įmokų sumą nuo MMA*. Šias VSD įmokas siūloma avansu sumokėti asmenims, vykdantiems individualią veiklą, IĮ savininkams, MB nariams, TŪB, KŪB tikriesiems nariams, kad būtų galima gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmoką.

Šių įmokų galite nemokėti, nebent pageidaujate, kad stažas Jums būtų įskaitytas kiekvieną mėnesį, nelaukiant metinės pajamų deklaracijos. Tokiu atveju, šią įmoką siūlome sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

*MMA 2022 m. – 730 Eur.

  Svarbu! Avansinės įmokos nėra laikomos skola ir bus atvaizduojamos tik iki trečios kito mėnesio dienos, t. y. pirmas tris mėnesio darbo dienas avansinės įmokos bus atvaizduojamos už praėjusį ir einamąjį mėnesius.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

VSD įmokų dydžiai

 • 12,52%, jei nekaupiate pensijai papildomai;
 • 14,92%, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,4% įmoką;
 • 15,52%, jei kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3% įmoką.

 

Didžiausia suma, nuo kurios privalu sumokėti VSD įmokas, yra 58 166,10€ per metus (praėjusių metų 43 VDU suma).

 

Įmokų lubos:

 • Pensijai nekaupiate papildomai – 7 282,40€
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,4 proc. – 8 678,38€
 • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 proc. – 9 027,38€

 

Mokėjimo būdai:

Vieną kartą per mėnesį

Jei įmokas mokate avansu VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Vieną kartą metuose

Jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

PSD įmokų dydis

PSD įmokos skaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 6,98 % × MMA, t. y. 58,63 €.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos, sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.

Maksimali PSD įmoka – 5 057,06 €. 

 

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiuiliepos mėn. įmoką sumokėti iki birželio mėn. 30 d.

 

Kas mėnesį mokėti PSD įmokų nereikia, jei:

 • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.

 • esate draudžiami valstybės lėšomis

Pavyzdžiui: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

PSD įmokų dydis

PSD įmokos skaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.*, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 6,98 % × MMA, t. y. 50,95 €.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 2 dienos, sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.

Maksimali PSD įmoka – 4 514,41 €. 

*MMA 2022 m. – 730 €.

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiuiliepos mėn. įmoką sumokėti iki birželio mėn. 30 d.

 

Kas mėnesį mokėti PSD įmokų nereikia, jei:

» mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos.

Pavyzdžiui: dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.

 

» esate draudžiami valstybės lėšomis

Pavyzdžiui: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Suskleisti

Įmokos mokamos nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų).

PSD įmokų dydis

PSD įmokos skaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.*, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 6,98 % × MMA, t. y. 44,81 €.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.

Maksimali PSD įmoka – 4 059,99€. 

*MMA 2021 – 642 €.

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiuiliepos mėn. įmoką sumokėti iki birželio mėn. 30 d.

 

Kas mėnesį mokėti PSD įmokas nereikia, jei:

» mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos.

Pavyzdžiui: dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.

 

» esate draudžiami valstybės lėšomis

Pavyzdžiui: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

Suskleisti

Jūs turite teikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai“ apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimai) teikiama asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui: → Formos ir šablonai (Ruošiniai) → Sukurti naują → SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas.

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo dažnumo:

1 būdas:

Jei įmokas mokate už einamąjį mėnesį (avansu), bent vieną mėnesį per metus:

» Tokiu atveju, SAV pranešimas teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2024 m. sausio mėn. SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2024 m. vasario 15 d.

 Svarbu! Kadangi nuo 2022 m. liepos 1 d. įmokos mokamos vienu įmokos kodu – 444 – pirmiausia padengiamos PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos, o VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos įskaitomos tik pateikus SAV pranešimą.

Todėl, jeigu pageidausite einamuoju laikotarpiu gauti ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, rekomenduojame SAV pranešimą pateikti iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, iškart po įmokų sumokėjimo, t. y. nelaukiant kito mėnesio 15 dienos. 

Pavyzdžiui, asmuo kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2024 m. vasario mėn., bus laikomas apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu už 2024 m. sausio mėn. bus sumokėjęs VSD įmokas ir pateikęs SAV pranešimą.

Jeigu nuspręsite įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjus įmokas pateiksite SAV pranešimą (nelaukiant pajamų deklaracijos pateikimo termino, t. y., kitų metų gegužės 2 d.), Jums susirgus ar slaugant šeimos narį,  išmokas galėsite gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui.

Taip pat, tokiu atveju būtų vertinama ar esate sumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokas už praėjusį mėnesį ir, ar turite reikalaujamą ligos socialinio draudimo stažą.

Daugiau informacijos apie ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą vykdant individualią veiklą rasite čia.

 

2 būdas:

Jei įmokas mokate vieną kartą per metus, už praėjusius metus, duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metines pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį teikiami VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt, metinėje pajamų deklaracijoje GPM311, pasirenkant įmokų tipą „Sodros mėnesinis“.

Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą (pasirenkant įmokų tipą „Sodros metinis“), bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, Jūsų metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, bus išdėstyta lygiomis dalimis, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpio kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas.

 Svarbu! Jei pasirinksite įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ išmokės tik po to, kai deklaruosite savo pajamas VMI ir sumokėsite priklausančias įmokas.

 Svarbu! Už atitinkamus kalendorinius metus SAV pranešimuose nurodytos pajamų sumos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, turi sutapti su VMI deklaruotomis pajamomis, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Suskleisti

Informaciją apie įmokų atidėjimą rasite čia.

 

Suskleisti

Jeigu VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur., tokiu atveju įskaitomas vieno mėnesio stažas.

Jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, mažesnės nei MMA, tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate (jums yra paskirta) socialinio draudimo senatvės, negalios ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės, negalios ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų taip pat galite nemokėti, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla po 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų.

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

Pavyzdžiui, jei asmuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo 2024 m. sausio 20 d., tokiu atveju jam nereikia mokėti VSD įmokų, nes nuo paskutinės jo vykdytos savarankiškos veiklos praėjo 10 metų.

 Svarbu! Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokų nemokėti:
 • Apie tai informuoti „Sodros“ nereikia;
 • Tuo laikotarpiu Jums nesikaups stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.

 Svarbu! Jeigu nuspręsite pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokas mokėti:

 • „Sodrai“ turite pateikti laisvos formos prašymą ir jame nurodyti, kad nesinaudosite pirmųjų metų lengvata ir pageidaujate mokėti VSD įmokas.
 • Prašymą galite pateikti:
  • Prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ar gyventojui ir pateikę laisvos formos prašymą
  • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę. Užsiregistruoti vizitui galite čia.
  • Paštu. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Suskleisti

Visas įmokas „Sodrai“ sumoka individualią veiklą vykdantis asmuo.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!