Dirbu-savarankiskai.png

Vykdau INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ

Ką daryti?
 1. Norint verstis individualia veikla Jums reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.ltVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).
 2. Parašius prašymą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo, VMI Jums išduos individualios veiklos pažymą, su kuria galėsite vykdyti individualią veiklą.
 3. Pateikus prašymą, VMI Jus įregistruoja į Mokesčių mokėtojų registrą ir pateikia informaciją apie Jus, kaip draudėją, „Sodrai“.
Suskleisti
Kokia veikla galiu verstis pagal individualios veiklos pažymą ?

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai gali būti:

 1. Savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą.
 2. Savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla.
 3. Savarankiška sporto veikla.
 4. Savarankiška atlikėjo veikla.
Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

Asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, privalomai draudžiami:

 1. pensijų;
 2. ligos;
 3. motinystės socialiniu;
 4. sveikatos draudimu.

Todėl jie turi teisę gauti numatytas išmokas (senatvės pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas).

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, „Sodros“ skyriui turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos, tuo atveju, jeigu socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir moka iš anksto (avansu).

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, kurie neteikė SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar juos teikė, bet pranešimų duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais.

Šiuos duomenis galima pateikti VMI – užpildant metinės pajamų deklaracijos GPM308M priedą, arba „Sodros“ skyriui pateikiant SAV pranešimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (kiekvienų metų gegužės 1 d.).

SAV pranešimų nereikia pateikti tik tuo atveju (kai pranešimo ir deklaracijos duomenys skiriasi), kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius.

Jeigu duomenys „Sodrai“ nebus pateikti ar patikslinti, tuomet bus remiamasi duomenimis, kurie pateikti VMI. „Sodra“ asmens pajamas metuose išdėstys po lygiai kiekvienam mėnesiui, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpį.

  Pranešimai gali būti teikiami metų eigoje ir/ar pasibaigus metams.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokų iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

Informaciją apie mokėtiną VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų sumą, deklaravus pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijai, galima sužinoti:

 1. Pasinaudojus mūsų individualios veiklos skaičiuokle.
 2. Prisijungus prie savo „Sodros“ paskyros bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai/Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas/ Naujas prašymas/skundas).
 3. Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
 4. Atvykus į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

 

VSD įmokų tarifas: 

 • 28,9 proc.
 • 30,9 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai.

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

Asmuo besiverčiantis individualia veikla PER METUS negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 28 VDU sumos - 22 643,60 Eur:

 • VSD - 6544 Eur;
 • VSD - 6996,87 Eur (jei kaupia pensijai papildomai);
 • PSD - 2037,92 Eur.

Įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.  

Jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo per metus mokėjo VSD įmokas, tai tokiu atveju asmuo turi sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimų, nei duomenų VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir Jūs nesikreipsite dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius,  privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokų nuo 2019 m. sausio 1 d.?

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.


Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.

VSD įmokų tarifai: 

 • 12,52 proc.;
 • 14,32 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 1,8 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.;

 

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

Asmuo besiverčiantis individualia veikla per metus negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos - 48 856,60 Eur:

 • VSD - 6 116,85 Eur;
 • VSD - 6 996,27 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 1,8 proc.);
 • VSD - 7 582,54 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc.);
 • PSD - 3 410,19 Eur.

Įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.  

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė „Sodrai“ SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimų, nei duomenų VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir Jūs nesikreipsite dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius,  privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

Suskleisti
Kas gali nemokėti įmokų?

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų asmuo gali nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebus laikomas apdraustu VSD), jeigu:

 • tai pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti asmenys, kurie vykdo veiklą ir:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.
Suskleisti
Kiek turiu mokėti „Sodrai“ sveikatos draudimo įmokų iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

Informaciją apie mokėtiną VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų sumą, deklaravus pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijai, galima sužinoti:

 1. Pasinaudojus mūsų individualios veiklos skaičiuokle.
 2. Prisijungus prie savo „Sodros“ paskyros bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai/Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas/ Naujas prašymas/skundas).
 3. Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
 4. Atvykus į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

PSD dydis yra 9 proc. Jos skaičiuojamos nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, t.y. nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

Individualią veiklą vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos. MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. yra 400 Eur, taigi PSD įmokos dydis yra 36 Eur (400 Eur x 9 proc.).

Jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo per metus mokėjo PSD  įmokas, tai tokiu atveju asmuo turi sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą.

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

 

Suskleisti
Kiek turiu mokėti „Sodrai“ sveikatos draudimo įmokų nuo 2019 m. sausio 1 d.?

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.


PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas dydis yra 6,98 proc. Jos skaičiuojamos nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, t.y. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų) sumos.

Individualią veiklą vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos. MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur. yra 555 Eur, taigi PSD įmokos dydis yra 38,74 Eur (555 Eur x 6,98 proc.).

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai"?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Įmokų kodai: 

 • VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos su kodu – 292;
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas – 313;
 • PSD įmokų nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimo kodas – 343.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose„Pay post“ skyriuose„Perlo“ terminaluose, bankuose.

  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-04-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!