Aukcionai Šiauliuose

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ŠIAULIŲ SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2019 gegužės 27 d. 10.30 val. adresu Ežero g.17, Šiauliai, antras aukštas, salė 226.

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu 2019 m. birželio 17 d. 10.30 val., trečiasis aukcionas vyks 2019 m. birželio 25 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. gegužės 22–24 dienomis, birželio 12–14 dienomis, birželio 19–21 dienomis, darbo valandomis, suderinus su Ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu Algiu Balčiūnu ar Teisės ir personalo skyriaus vyriausiuoju specialistu Tomu Svalbonu.

Aukciono sąlygas ir parduodamo turto sąrašą rasite čia.
Suskleisti
Aukcionai Utenoje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Utenos skyriaus SKELBIMAS 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcione bus parduodamas automobilis.

 Susipažinti su parduodamo turto sąrašu ir  pardavimo kainomis.

Aukcionas vyks 2019 m. gegužės 30 d., 9.00 val., salėje (2 aukšte), adresu Aušros g. 45, Utena.

Neįvykus aukcionui, antrasis (pakartotinis) aukcionas, vyks tuo pačiu adresu  2019 m. birželio 5 d., 9.00 val.

Neįvykus antram aukcionui  bus skelbiamas  trečiasis (pakartotinis) aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2019 m. birželio 11 d., 9.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus patalpose (turto buvimo vieta nurodyta parduodamo turto sąraše) nuo 10.00 iki 12.00 val., 2019 m. gegužės 27, 28, 29 dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto pirmame aukcione) tuo pačiu laiku  2019 m. gegužės 31, birželio 3, 4  dienomis, (neįvykus ar nepardavus turto antrame aukcione) tuo pačiu laiku  2019 m. birželio 6, 7, 10  dienomis.

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.00 val. iki 9.00 val. aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją  neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir /ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Dalyvavimas aukcione dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

Atsakingas asmuo - Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Erlandas Barzda ir Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas.

Informacija dėl automobilio tel. (8-389) 61 575 arba faksu (8-389) 62071, el. p. algimantas.maracinskas@sodra.lt

Suskleisti
Aukcionai Kaune

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

KAUNO SKYRIAUS SKELBIMAI

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2019 m. gegužės 30 d. 14.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab., viešajame prekių aukcione parduoda įvairų netinkamą naudoti turtą.

Sąrašą rasite čia.

Su aukcione parduodamo turto sąrašu ir pardavimo kainomis galima susipažinti interneto svetainėje www.sodra.lt, skyriuje ,,Aukcionai“. Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. gegužės 30 d. nuo 13.30 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo -  ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Neįvykus pirmajam aukcionui, tuo pačiu adresu antrasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 6 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2019 m. birželio 6 d. nuo 13.30 val.); neįvykus antrajam aukcionui, trečiasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 13 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2019 m. birželio 13 d. nuo 13.30 val.); neįvykus trečiajam aukcionui, ketvirtasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 27 d.  14.00 val. (dalyvių registracija 2019 m. birželio 27 d.  nuo 13.30 val.). Šiuose aukcionuose parduodamo turto sąrašas ir pradinė pardavimo kaina bus skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt skyriuje ,,Aukcionai“.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 2019 m. gegužės 27, 28, 29 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2019 m. birželio 3, 4, 5 d. prieš antrąjį aukcioną, 2019 m. birželio 10, 11, 12 d. prieš trečiąjį aukcioną, 2019 m. birželio 21, 25, 26 d. prieš ketvirtąjį aukcioną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vedėjas Algis Paukštys, tel. 8-37 395244, el. p. algis.paukstys@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

 


 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2019 m. gegužės 29 d. 10.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 507 kab., ketvirtajame viešajame prekių aukcione parduoda lengvąjį automobilį „Ford Mondeo“, valst. Nr. BFO 626, bei jam priklausantį inventorių (vaistinėlę pirminės transporto priemonės – 1 vnt., gesintuvą MG-2 – 1 vnt., padangas automobiliui - 4 vnt., padangas 205/55 R16 Viking Snow Tech II– 4 vnt., ratlankius lengvo lydinio R16 MAK – 4 vnt.,  akumuliatorių MAGIC 62Ah/600A – 1 vnt., benziną – 26 ltr), automobilio pagaminimo metai – 2005, kuro rūšis – benzinas, trečiųjų asmenų teisių į turtą nėra.

Pradinė turto pardavimo kaina - 480 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 20 Eur.

Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. gegužės 29 d. nuo 9.50 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 507 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo -  ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, 2019 m. gegužės 23, 24, 27 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vedėjas Algis Paukštys, tel. 8-37 395244, el. p. algis.paukstys@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Suskleisti
Aukcionai Mažeikiuose

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

MAŽEIKIŲ SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (toliau – VSDFV Mažeikių skyrius) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas). Aukcione parduodamo turto sąrašas ir kita aktuali informacija skelbiama interneto svetainės www.sodra.lt skyriuje „Aukcionai“.

Turto sąrašą rasite čia.

Pirmasis aukcionas įvyko 2019 m. gegužės 7 d. 10.00 val. adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai. 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti tris darbo dienas prieš aukcioną 2019 m. gegužės  2,3,6 dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. adresu: Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai.

Kontaktiniai asmenys: Rima Blaževičienė Ūkio skyriaus vedėja,  tel. (8 443) 26 559, mob. (8 612) 97 076, el. p. rima.blazeviciene@sodra.lt

Nepardavus turto pirmajame aukcione, kiti aukcionai vyks tuo pačiu adresu:

 •  antrasis - 2019 m. gegužės  13 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2019 m. gegužės 8-10 d.);
 •  trečiasis - 2019 m. gegužės  20 d. 10 val. (turto apžiūra 2019 m. gegužės 15 -17 d.);
 •  ketvirtasis – 2019 m. gegužės 27 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2019 m. gegužės 22 – gegužės 24d.);
 •  penktasis – 2019 m. birželio  3 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2019 m. gegužės 29 - 31 d.);
 •  šeštasis – 2019 m. birželio 10 d. 10.00 val. (turto apžiūra 2019 m. birželio 5 –7 d.).

Aukciono dalyvių registracija vyks aukcionų vykdymo dienomis nuo 9.00 iki 10.00 val. adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, pateikus asmens dokumentą (fiziniams asmenims) arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą (juridiniams asmenims).

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.  

Aukciono rengėjas neatsako už paslėptus parduodamo turto trūkumus, jeigu būtų tokie nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

Suskleisti
Aukcionai Marijampolėje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS  SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius skelbia pripažinto nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2019 m. gegužės 28 d. 10.00 val. adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 322 kab.

Viešajame prekių aukcione parduodamas turtas:

 • Lengvasis automobilis Mazda 6, valstybinis Nr. ABV016, kartu su jam priklausančiu inventoriumi (ratlankiai – 4 vnt., žieminės padangos – 4 vnt., padangos 4 vnt., akumuliatorius – 1 vnt., vasarinės padangos – 2 vnt., benzinas – 6 litrai automobilio bake). Automobilio pagaminimo metai – 2004, variklio darbinis tūris – 1999 cm³, 104 kW, pilkos spalvos, rida 296577 km, kuro rūšis – benzinas, techninė apžiūra galioja iki 2020-02-23. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra. Automobilis į atskirus turto vienetus neskaidomas.

Pradinė turto pardavimo kaina - 1200 Eur,  minimalus kainos didinimo intervalas - 20 Eur. Automobilio perregistravimo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

 • Oro kondicionierius MITSUBISHI SRK50ZGX-S, 2008 m., pradinė pardavimo kaina - 20 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur.

Neįvykus pirmajam aukcionui, tuo pačiu adresu antrasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 3 d. 10.00 val., neįvykus antrajam aukcionui, trečiasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 10 d. 10.00 val., neįvykus trečiajam aukcionui, ketvirtasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 17 d.  10.00 val. Informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamo turto pradinę pardavimo kainą bus skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti aukščiau nurodytu adresu tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu – Ūkio skyriaus vedėju Edmundu Bačinsku, tel. 861268425, el. p.  edmundas.bacinskas@sodra.lt .

Aukcionuose turės teisę dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Aukciono dalyvių registracija vyks aukcionų vykdymo dienomis nuo 9:30 val. iki 10:00 val., adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 322 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo - įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.  

Aukciono rengėjas neatsako už paslėptus parduodamo turto trūkumus, jeigu būtų tokie nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

 


 

Marijampolės skyrius nuomoja 19,85 kv. m bendro naudojamo ploto negyvenamąsias administracines patalpas (toliau - administracinės patalpos), esančias pastate (unikalus Nr. 3996-0011-8014), adresu Maironio g. 6, Vilkaviškyje. Nuomojama visos patalpos kartu, jų neskaidant:

 • patalpa, plane pažymėta indeksu 1-39, kurios plotas 10,15 kv. m;
 • patalpa, plane pažymėta indeksu 1-37, kurios plotas 3,59 kv. m;
 • patalpa, plane pažymėta indeksu 1-38, kurios plotas 6,11 kv. m;
 • Nuomojamų patalpų paskirtis – administracinei veiklai vykdyti.

Pradinis 1 kv. m patalpų nuompinigių dydis mėnesiui 2,00 Eur.

Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos, pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą faktūrą.

Nuomininkas kas mėnesį apmoka sąskaitas už vandenį, šilumos ir elektros energiją, komunalines paslaugas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusius su patalpų naudojimu, proporcingai nuomojamam turtui arba pagal apskaitos prietaisų rodmenis pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo.

Nustatytu terminu nesumokėjus nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, mokami 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Administracinės patalpos  nuomojamos 30 (trisdešimt) mėnesių laikotarpiui.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti adresu Maironio g. 6, Vilkaviškyje:

2019 m. gegužės 21 - 23 d. 9 val. 00 min. - 12 val. 00 min. ir 13 val. 00 min. - 16 val. 00 min., kontaktinis asmuo Vidutis Launikonis, mob. tel. 8 620 73578, el. p. vidutis.launikonis@sodra.lt

Viešajam patalpų nuomos konkursui dalyviai registruojami:

2019 m. gegužės 27 – 30 d. 9 val. 00 min. - 12 val. 00 min. ir 13 val. 00 min. - 16 val. 00 min., A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 110 kab., Edmundas Bačinskas, mob. tel. 8 612 68425, el. p. edmundas.bacinskas@sodra.lt .

Atvykstant registruotis konkurso dalyviu, asmenys privalo būti sumokėję 3 (trijų)  mėnesių nuompinigių dydžio sumą į Marijampolės skyriaus  atsiskaitomąją sąskaitą LT35 4010 0408 0001 1326 Luminor Bank AB banke (pavedime nurodyti - pradinis įnašas už Vilkaviškio administracinių patalpų nuomą). Konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į administracinių patalpų  nuompinigius už sekančius mėnesius. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso arba konkursą paskelbus neįvykusiu, įnašas grąžinamas į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose, per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo. Viešasis nuomos konkursas įvyks ir vokai bus atplėšiami 2019 m. birželio 6 d., 10 val. 30 min, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolėje, 110 kabinete. Konkurse gali dalyvauti įregistruoti konkurso dalyviai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuomojamų administracinių patalpų nuompinigių dydį. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą dydį, ir (ar) pateikiami ne visi dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

Marijampolės skyrius valstybės turto nuomos sutartį pasirašys su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data.

Valstybės turto perdavimas bus įformintas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu.

Administracinių patalpų nuomos konkurso sąlygos skelbiamos vietinėje spaudoje Vilkaviškyje laikraštyje „Santaka “ ir internetinėje svetainėje www.sodra.lt .

Suskleisti
Aukcionai Alytuje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ALYTAUS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius 2019 m. gegužės 29 d. 10.00 val. adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus, IV aukšto posėdžių salėje, trečiajame viešajame prekių aukcione parduoda lengvąjį automobilį „Nissan Almera“ bei jam priklausantį inventorių ir atsargas (III saugos lygio apsaugos sistema – 1 vnt., vaistinėlė transporto priemonėms – 1 vnt., vasarinės padangos „Continental Premium Contact 5“ – 4 vnt., žieminės padangos 185/65 R15 – 4 vnt., akumuliatorius – 1 vnt., benzino likutis – 8,01 l), automobilio pagaminimo metai – 2004, kuro rūšis – benzinas, variklio darbinis tūris – 1497 cm³, variklio galia 72 kW, techninė apžiūra galioja iki 2020-12-13, trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.

Pradinė turto pardavimo kaina – 686 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas - 20 Eur.

Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. gegužės 29 d. nuo 9.30 val. adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus, IV aukšto posėdžių salėje. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo – ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį. Dalyvavimas aukcione dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

Neįvykus trečiajam aukcionui, ketvirtasis aukcionas bus rengiamas 2019 m. birželio 6 d. 10.00 val. (dalyvių registracija 2019 m. birželio 6 d. nuo 9.30 val.). Informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamo turto pradinę pardavimo kainą bus skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus, 2019 m. gegužės 22, 23, 24 d. prieš trečiąjį  aukcioną, 2019 m. birželio 3, 4, 5 d. prieš ketvirtąjį aukcioną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Juozas Pilikonis, tel. 8-315-56521, mob. 8-620-65775, el. p. juozas.pilikonis@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą  turi atsiskaityti banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Suskleisti
Aukcionai Šilalėje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ŠILALĖS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilalės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu naudoti turto pardavimo viešus tiesioginius aukcionus (toliau – aukcionas ( - ai)).

Parduodama:

 • Turto kompleksas – automobilis „MITSUBISHI LANCER“, spalva juoda, pirmosios registracijos data – 2005-12-13, variklio darbinis tūris 1584 cm³ (benzinas), rida 167713  km., komplektuojamas su ratlankiais, akumuliatorių baterija, žieminėmis ir vasarinėmis padangomis, salono kilimėliu, gesintuvu, liemene, bei 15 ltr. kuro automobilio bake (toliau – Automobilis). Automobilis registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, valstybinis Nr. BFR 689, valstybinė techninė apžiūra galioja iki 2019-12-06. Automobilis į atskirus turto vienetus neskaidomas.

Automobilio pardavimo kaina: I aukcionui – 800,00 Eur, pakartotiniam (II) aukcionui  – 610,00 Eur, pakartotiniam (III) aukcionui –  470,00  Eur. Kainos didinimo intervalas – ne mažiau  10,00 Eur.

 • Kitas pripažintas nereikalingu turtas. Parduodamo turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir pardavimo sąlygomis pridedamas.

Automobilio (turto komplekso) pardavimo aukcionas vyko 2019 m. gegužės 13 d. 10:00 val. VSDFV Šilalės skyriuje, adresu Kovo 11-osios g. 17, Šilalė, II aukštas, 232 kab. Pakartotinis (II) aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus Automobilio) vyks 2019 m. gegužės 17 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu. Antras pakartotinis (III) aukcionas (neįvykus pakartotiniam arba nepardavus Automobilio) vyks 2019 m. gegužės 27 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu.

Kito turto pardavimo aukcionas vyko 2019 m. gegužės 15 d. 10:00 val. VSDFV Šilalės skyriaus Raseinių padalinyje, adresu Maironio g. 8, Raseiniai, III aukštas, 308 kab. Pakartotinis (II) aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus turto) vyks 2019 m. gegužės 27 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu. Antras pakartotinis (III) aukcionas (neįvykus pakartotiniam arba nepardavus turto) vyks 2019 m. gegužės 31 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu.

Automobilį galima apžiūrėti VSDFV Šilalės skyriuje aukščiau nurodytu adresu tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną. Kitą parduodamą turtą galima apžiūrėti VSDFV Šilalės skyriaus Raseinių padalinyje aukščiau nurodytu adresu tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną Turto apžiūrėjimas galimas nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val. iš anksto suderinus su atsakingais asmenimis: Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius  Vasiliauskas, tel. 8 449 77 100, el. paštas darius.vasiliauskas@sodra.lt; Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Misienė, tel. 8 449 77 111; Ūkio skyriaus vedėja Dalia Tubienė tel. 8 449 77 110. Aukciono dienomis Automobilio ir kito parduodamo turto apžiūrėjimas vykdomas nebus.

Aukcionuose turės teisę dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Aukciono dalyvių registracija vyks aukcionų vykdymo dienomis nuo 9:30 val. iki 10:00 val. aukščiau nurodytų aukcionų vykdymo vietų adresais.

Registruodamasis aukciono dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei juridinio asmens (jei atstovauja juridinį asmenį) arba notaro (jei atstovauja fizinį asmenį) patvirtintą įgaliojimą.

Už aukcione įsigytą Automobilį ir kitą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į VSDFV Šilalės skyriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT584010044500030904, esančią banke Luminor Bank AB.

Teisė į Automobilį ir kitą turtą įgyjama VSDFV Šilalės skyriui gavus informaciją apie visos reikalingos pinigų sumos savalaikį sumokėjimą.

Įsigytą Automobilį ir kitą turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po informacijos apie reikalingos  pinigų sumos sumokėjimą gavimo VSDFV Šilalės skyriuje dienos.

VSDFV Šilalės skyrius už aukcione parduodamo Automobilio ir kito turto kokybę bei komplektaciją neatsako ir pretenzijų nepriima. VSDFV Šilalės skyrius negarantuoja, kad nėra paslėptų parduodamo Automobilio ir kito turto trūkumų, neatsako už paslėptus parduodamo Automobilio ir kito turto trūkumus, jeigu tokie būtų nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvavimu aukcione patvirtina, kad jis sutinka su aukciono sąlygomis, apžiūrėjo Automobilį ir kitą parduodamą turtą iki aukciono pradžios ir jokių pretenzijų dėl Automobilio ir kito turto būklės, kokybės ir/ar komplektacijos neturi ir ateityje neturės.

Visas Automobilio perregistravimo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius  Vasiliauskas, tel. 8 449 77 100.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-05-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!