VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

KLAIPĖDOS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondo valdyba) valdybos Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas). Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Aukcionas vyks Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje, 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje, 11 val. aukciono vykdymo dienomis: 2020-08-26, 2020-09-02, 2020-09-08.

Dėl turto apžiūros kreiptis į Informacinių sistemų skyriaus vedėją Arvydą Jurgelevičių (kompiuterinė ir biuro technika), 123 kab. Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 (46) 312386, el. paštas arvydas.jurgelevicius@sodra.lt. bei Ūkio skyriaus vedėją Vaidą Salį, 106 kab. Vytauto g. 24, Klaipėda, tel. 8 (46) 390795, el. paštas vaidas.salys@sodra.lt. Turto apžiūra vykdoma tris darbo dienas prieš kiekvieną planuojamą vykdyti aukcioną.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9.45 val. iki 10.45 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. Aukciono dalyvis vienu metu negali atstovauti fizinio ir juridinio asmens.

Suskleisti

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ŠIAULIŲ SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2020 rugpjūčio 13 d., 10.30 val., adresu Ežero g. 17, antras aukštas, salė 226.

 

Aukciono sąlygos ir parduodamo turto sąrašas >>

 

Aukcione gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Aukciono dalyvio registracijos mokesčio dydžio nėra.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1,00 Eur (vienas Eur 00 ct).

 

Trečiasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu – 2020 m. rugpjūčio 13 d., 10.30 val.

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. rugpjūčio 10–12 dienomis; rugpjūčio 17–19 dienomis, darbo valandomis, suderinus su Informacinių sistemų skyriaus vyriausiąja specialiste Liana Konciene.

 

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

 

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Ežero g. 17, Šiauliai, 219 kab. Lianai Koncienei.

 

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

 

Atsakingi už aukcioną asmenys:

  • 224 kab. Tomas Svalbonas. Teirautis darbo metu, tel. (8-41) 38 34 83.

    219 kab. Liana Koncienė. Teirautis darbo metu, tel. (8-41) 52 59 49.

    321 kab. Leonora Sidaugienė. Teirautis darbo metu, tel. (8-41) 52 59 40.

 

Suskleisti

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PANEVĖŽIO SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius skelbia materialaus turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo tiesioginius viešuosius  aukcionus. Neįvykus pirmam aukcionui arba nepardavus turto bus organizuojamas pakartotinis aukcionas. Aukcionai vyks:

1.      Pirmasis: 2020-08-25, Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, kabinetas 347, laikas 11:00.

2.      Antrasis: 2020-09-02, Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, kabinetas 347, laikas 11:00.

Su parduodamo turto sąrašai ir kainos pateiktos 1 ir 2 priede, bei klientų savitarnos vietose aukciono vykdymo adresu.

 

  1. TURTO PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI PRADINĖS AUKCIONO KAINOS >>
  2. TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU IR PARDUODAMO VIEŠAME TIESIOGINIAME PREKIŲ AUKCIONE, SĄRAŠAS>>

 

Parduodamą turtą apžiūrėti galima tris darbo dienas prieš kiekvieną  aukcioną  nuo 900 iki 1100 val. aukciono vykdymo adresu. Informaciją teikia:

Ramūnas Kunčys, Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel.: 8 604 39223, el.p. ramunas.kuncys@sodra.lt

  Aukciono dalyvių registracija: aukciono vykdymo dieną nuo 1030 iki 1100 val., aukciono vykdymo vietoje, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaityti banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT484010041200032108 AB Luminor banke.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojai privalo atsiimti per 3 darbo dienas po apmokėjimo.     

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ALYTAUS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną.

Turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir pardavimo sąlygomis >>

Aukcionas vyks 2020 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val. VSDFV Alytaus skyriuje, adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus, IV aukšto posėdžių salė. Pakartotinas antras aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus turto) vyks 2020 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Pakartotinas III aukcionas (neįvykus pakartotinam  antrajam arba nepardavus turto) vyks 2020 m. rugsėjo 10 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti pagal jo buvimo vietą VSDFV Alytaus skyriuje bei Klientų aptarnavimo skyriuose Prienuose, Varėnoje, Druskininkuose ir Lazdijuose turto sąraše nurodytais adresais tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną. Turto apžiūrėjimas galimas nuo 9.00 val. iki 15.00 val. iš anksto suderinus su atsakingais asmenimis, nurodytais aukščiau parduodamo turto sąraše.   

Aukcione turi teisę dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9.45 val. iki 10.00 val. VSDFV Alytaus skyriuje aukščiau nurodytu adresu.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1,00  Eur.

Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo – ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį. Dalyvavimas aukcione dalyviams ir žiūrovams nemokamas.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą  turi atsiskaityti banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojas privalo pasiimti per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

 

Suskleisti

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VIEŠO AUKCIONO SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2020 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, salėje Nr. 322. 

Turtą apžiūrėti galima per tris darbo dienas – 2020 m. rugpjūčio 26-28 dienomis. Informaciją apie parduodamą turtą teikia:

1.  Sąrašo Eil. Nr. 1-29 –  Informacinių sistemų skyriaus vedėja Vida Čėplienė, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė 316 kab., tel. 8 610 44572, el. paštas Vida.Cepliene@sodra.lt .

 

2.  Sąrašo Eil. Nr. 30-89 – Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Ovidijus Kravčenka, Maironio g. 6, Vilkaviškis 110 kab., tel. 8 342 20945, el. paštas Ovidijus.Kravcenka@sodra.lt.

 

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9.30 val. iki 10 val. salėje Nr. 322 adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu 2020 m. rugsėjo 7 d. 10 val. Trečiasis aukcionas (nepardavus turto) vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. 10 val. Ketvirtasis aukcionas (nepardavus turto) vyks  2020 m. rugsėjo 21 d. 10 val.

                      Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma sumokant į aukciono rengėjo sąskaitą banke, nurodant mokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už aukcione nupirktą turtą“:

 

Rekvizitai:    Gavėjas – VSDFV Marijampolės skyrius, įmonės kodas 188677622;                   

                      Gavėjo bankas –  Luminor bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100;

                      Sąskaitos Nr. – LT354010040800011326.

 

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą per 3 darbo dienas, adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 340 kab. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 

Aukcione parduodamas turtas:

Eil.Nr.

Pavadinimas

Įsigijimo data

Įsigijimo vertė, Eur

Kiekis, vnt.

Pradinė vieneto pardavimo kaina, Eur

Kainos didinimo intervalas, Eur

1

Spausdintuvas HP 8250 A4 32

2006-12-31

143,94

1

15,00

1,00

2

Spausdintuvas LBP-2900 su kabeliu USB1,8

2005-12-31

118,32

1

10,00

1,00

3

Universalus lazerinis dauginimo aparatas Laser Base

2008-01-01

286,39

1

15,00

1,00

4

Lazerinis spausdintuvas (2-3 vartotojams):Lexmark

2007-04-23

521,51

1

20,00

1,00

5

Lazerinis spausdintuvas(2-3 vartotojams):Lexmark T

2007-04-23

521,51

1

20,00

1,00

6

Spausdintuvas HP Laser Jet 1100

2000-05-25

535,79

1

10,00

1,00

7

Lazerinis spausd.HP laserjet 1100,6MB RAM120 G.Nr.

2001-04-24

414,20

1

10,00

1,00

8

Q2473A Lazerinis spausdintuvas HP LaserJet 2300n,k

2003-10-23

899,49

1

10,00

1,00

9

Q2473A Lazerinis spausdintuvas HP LaserJet 2300n,k

2003-10-23

899,49

1

10,00

1,00

10

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n,g.Nr.721KK 3

2005-06-30

391,41

1

15,00

1,00

11

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n,g.Nr.721KK41

2005-06-30

391,41

1

15,00

1,00

12

Spausdintuvas IBM Infoprint 1512 N 72B3410

2006-06-15

503,07

1

15,00

1,00

13

Spausdintuvas IBM Infoprint 1512 N 72B77WP

2006-06-15

503,07

1

15,00

1,00

14

HP LaserJet 1200 lazerinis spausdintuvas S/n:SCNCF

2002-06-26

379,97

1

10,00

1,00

15

Lazerin.spausdint.(Ivartotojui)Lehmark

2007-04-30

521,51

1

20,00

1,00

16

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-12-29

555,35

1

20,00

1,00

17

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-12-29

555,35

1

20,00

1,00

18

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640dn

2007-12-29

720,07

1

20,00

1,00

19

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640dn

2007-12-29

720,07

1

20,00

1,00

20

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-12-30

555,35

1

20,00

1,00

21

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

22

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

23

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

24

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

25

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

26

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

27

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

28

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

29

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

30

Spausdintuvas LBP-2900 su kabeliu USB1,8

2005-12-31

118,32

1

10,00

1,00

31

Spausdintuvas LBP-2900 su kabeliu USB1,8

2015-12-31

118,33

1

10,00

1,00

32

Spausdintuvas LBP-2900 su kabeliu USB1,8

2015-12-31

118,33

1

10,00

1,00

33

Spausdintuvas Canon LBP-1120

2004-12-30

141,62

1

10,00

1,00

34

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n

2005-06-30

391,41

1

15,00

1,00

35

Spausdintuvas HP LaserJet 1100

2000-05-02

535,79

1

10,00

1,00

36

Spausdintuvas HP LaserJet 1100

2000-05-02

535,80

1

10,00

1,00

37

Spausdintuvas HP LaserJet 1100

2000-05-02

535,79

1

10,00

1,00

38

Darbo vietos lazer.spausdintuvas1100.6MB

1999-03-09

617,89

1

10,00

1,00

39

Darbo vietos lazer.spausdintuvas1100.6MB

1999-03-09

617,89

1

10,00

1,00

40

Darbo vietos lazer.spausdintuvas1100.6MB

1999-03-09

617,89

1

10,00

1,00

41

Lazerinis spausd.HP laserjet 1100,6MB

2001-04-30

414,20

1

10,00

1,00

42

HP LaserJet 1200 lazerinis spausdintuvas

2002-06-30

379,97

1

10,00

1,00

43

HP LaserJet 1200 lazerinis spausdintuvas

2002-06-30

379,97

1

10,00

1,00

44

Lazerinis spausdint. LEXMARK E332n

2005-06-30

391,41

1

15,00

1,00

45

Lazerinis spausdint. LEXMARK E332n

2005-06-30

391,41

1

15,00

1,00

46

Personal.kompt.(Itipo)HP Compag dc7600

2005-12-31

1.069,68

1

15,00

1,00

47

Personal.kompiut.(Itipo)HP Compag

2005-12-31

1.069,68

1

15,00

1,00

48

Spausdintuvai IBM Infoprint 1512N

2006-06-30

503,07

1

15,00

1,00

49

Spausdintuvai IBM Infoprint 1512N

2006-06-30

503,07

1

15,00

1,00

50

Fakso aparatas l120 lazerinis 600x600

2005-12-31

344,36

1

10,00

1,00

51

Skener.Fujitsu Fi-4220C2S/N Adrenaline

2005-12-31

2.628,07

1

15,00

1,00

52

Person.komp.(Itipo)HPCompaqdc7700su monit

2007-04-30

988,35

1

15,00

1,00

53

Person.komp.(IItipi)LenovoThinkCentrM55

2007-04-30

1.039,95

1

20,00

1,00

54

Lazerin.spausdint.(Ivartotojui)Lehmark

2007-04-30

404,63

1

20,00

1,00

55

Lazeriniai spausd.(2-3vart)Lehmark

2007-04-30

521,51

1

20,00

1,00

56

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-12-30

555,35

1

20,00

1,00

57

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640dn

2007-12-30

720,07

1

20,00

1,00

58

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

59

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

60

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

61

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

62

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

63

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

64

PK Lenovo ThinkCentre M57 Monitorius Lenovo

2007-12-30

1.150,34

1

25,00

1,00

65

Spausdintuvas Lexmark T640

2008-12-12

406,00

1

20,00

1,00

66

Spausdintuvas Lexmark T640

2008-12-12

406,00

1

20,00

1,00

67

Spausdintuvas Lexmark T640DN

2008-12-12

631,56

1

20,00

1,00

68

Personalinis  kompiuteris Compaq dc7900 SFF

2008-12-19

991,08

1

25,00

1,00

69

Spausdintuvas LBP-2900 su kabeliu USB1,8

2005-12-31

118,32

1

10,00

1,00

70

Universalus lazerinis aparatas I-SENSYS MF4690 PL

2008-11-07

264,86

1

20,00

1,00

71

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640

2007-05-02

404,63

1

20,00

1,00

72

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640

2007-05-02

404,63

1

20,00

1,00

73

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-05-02

521,51

1

20,00

1,00

74

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-05-02

521,51

1

20,00

1,00

75

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n

2005-06-14

391,41

1

15,00

1,00

76

Skeneris Fujitsu Fi-4220C2

2005-12-05

2.628,07

1

15,00

1,00

77

Lazerinis spausd.HP laserjet 1100,6MB RAM.120g/Nr.

2001-04-02

414,20

1

10,00

1,00

78

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n

2005-06-14

391,41

1

15,00

1,00

79

HP LaserJet 1200 lazerinis spausdintuvas S/n:SCNCF

2002-06-26

379,97

1

10,00

1,00

80

Lazerinis spausdintuvas IBM Infoprint

2004-12-28

544,07

1

15,00

1,00

81

Lazerinis spausdintuvas LEXMARK E332n

2005-06-14

391,41

1

15,00

1,00

82

Metalinė spinta

1997-09-30

463,39

1

10,00

1,00

83

Metalinė spinta

1997-09-30

463,39

1

10,00

1,00

84

PK HP Compaq dc 7700 Monitorius HP 1740

2007-12-29

1.086,77

1

15,00

1,00

85

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640n

2007-12-29

555,35

1

20,00

1,00

86

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640dn

2007-12-29

720,07

1

20,00

1,00

87

Lazerinis spausdintuvas Lexmark T640dn

2007-12-29

720,07

1

20,00

1,00

88

Lazerinis spausdintuvas "Lexmark T640"

2008-12-12

406,00

1

20,00

1,00

89.

Lazerinis spausdintuvas "Lexmark T640DN"

2008-12-12

631,56

1

20,00

1,00

IŠ VISO:

X

89

X

X

 

Suskleisti

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

ŠILALĖS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilalės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas). Aukciono metu bus parduodamas nusidėvėjęs, netinkamas naudoti turtas (toliau – Turtas). Turto sąrašą su pradinėmis pardavimo kainomis ir pardavimo sąlygomis rasite čia.

 Aukcionas vyks 2020 m. liepos 28 d. 9.30 val. VSDFV Šilalės skyriuje, adresu Kovo 11-osios g. 17, Šilalė, II aukštas, 232 kab. Pakartotinis (II) aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus Turto) vyks 2020 m. liepos 31 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu. Antras pakartotinis (III) aukcionas (neįvykus pakartotiniam arba nepardavus Turto) vyks 2020 m. rugpjūčio 6 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Parduodamą Turtą galima apžiūrėti pagal jo buvimo vietą VSDFV Šilalės skyriuje bei Klientų aptarnavimo skyriuose Tauragėje ir Jurbarke Turto sąraše nurodytais adresais tris darbo dienas prieš kiekvieną aukcioną. Turto apžiūrėjimas galimas nuo 8:00 val. iki 15:00 val. iš anksto suderinus su atsakingais asmenimis: Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Darius Kybartas, tel. 8 620 87439; Ūkio skyriaus vedėja Dalia Tubienė, tel. 8 679 97227.

Aukcione turės teisę dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9:00 val. iki 9:30 val. VSDFV Šilalės skyriuje aukščiau nurodytu adresu.

Registruodamasis aukciono dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei juridinio asmens (jei atstovauja juridinį asmenį) arba notaro (jei atstovauja fizinį asmenį) patvirtintą įgaliojimą.

Už aukcione įsigytą Turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į VSDFV Šilalės skyriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT584010044500030904, esančią banke Luminor Bank AB.

Teisė į nupirktą Turtą įgyjama VSDFV Šilalės skyriui gavus informaciją apie sumokėjimą už įsigytą Turtą.

Įsigytą Turtą aukciono laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po informacijos apie sumokėjimą už Turtą gavimo VSDFV Šilalės skyriuje dienos.

VSDFV Šilalės skyrius už aukcione parduodamo Turto būklę, kokybę bei komplektaciją neatsako ir pretenzijų nepriima. VSDFV Šilalės skyrius negarantuoja, kad nėra parduodamo Turto trūkumų ir neatsako už parduodamo Turto trūkumus, jeigu tokie būtų nustatyti. Aukciono dalyvis, dalyvavimu aukcione patvirtina, kad jis sutinka su aukciono sąlygomis, apžiūrėjo Turtą iki aukciono pradžios ir jokių pretenzijų dėl Turto būklės, kokybės ir/ar komplektacijos neturi ir ateityje neturės.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius  Vasiliauskas, tel. 8 449 77 100.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-08-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!