Covid_green_backgraund.svg

Vienkartinė išmoka pensijoms gavėjams

Vienkartinė išmoka bus mokama pensijos gavėjams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kuriems mokamos:

 1. socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam) pensijos;
 2. socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos;
 3. socialinio draudimo našlių pensijos;
 4. socialinio draudimo našlaičių pensijos;
 5. maitintojo netekimo pensijos;
 6. ištarnauto laiko pensijos;
 7. kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas;
 8. šalpos senatvės pensijos;
 9. šalpos neįgalumo pensijos;
 10. šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose;
 11. šalpos našlaičių pensijos;
 12. socialinės pensijos;
 13. šalpos kompensacijos;
 14. pensijos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.
Suskleisti

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų.

Suskleisti

Teisę į vienkartinę išmoką turi  aukščiau nurodytų pensinių išmokų gavėjai, kurie nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. gavo (gauna) vieną nurodytų išmokų. 

Asmuo, neatsižvelgiant į jo teisę gauti daugiau negu vieną pensinę išmoką, turi teisę gauti tik vieną vienkartinę išmoką. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.  

Suskleisti

Vienkartinė išmoka buvo išmokama 2020 m. rugpjūčio mėnesį.

Jeigu vieną iš pensinių išmokų asmuo pradeda gauti 2020 m. rugsėjo ar vėlesnį mėnesį, vienkartinė išmoka išmokama tą patį mėnesį, kurį asmeniui išmokama pensinė išmoka, bet ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio mėnesį.  Vienkartinė išmoka nebūtinai bus išmokėta tą pačią dieną kaip ir pensine išmoka.

Suskleisti

Vienkartines išmokas paskiria ir išmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų. Vienkartinė išmoka, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

Vienkartinė išmoka asmeniui pristatoma tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) pristatoma pensinė išmoka. 

Suskleisti

Vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.  

Suskleisti

Išskaitos iš vienkartinės išmokos pagal vykdomuosius dokumentus ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos vadovo sprendimus nedaromos.

Suskleisti

Jeigu „Sodra“ Jums nemoka aukščiau paminėtų pensinių išmokų (t. y. nėra paskyrusi pensijų Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus), duomenų apie kitos valstybės paskirtą ir mokamą pensiją „Sodra” neturi.

Tokiu atveju klientui reikia pateikti pensiją paskyrusios (mokančios) užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad:

 1. toje valstybėje gauna pagal tarptautinę sutartį su Lietuvos Respublika ar pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus paskirtą pensiją;
 2. ši pensija jam yra mokama (mokėta) ir šiais metais, t. y. 2020 metais.

 

Klientas gali  pateikti prašymą „Sodrai“ tarpininkauti gaunant šiuos duomenis iš valstybės, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl pensijų mokėjimo ar kurioje taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai.

Pažymų nereikia teikti, jeigu pensija paskirta Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Rusijoje pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį dėl pensijų mokėjimo, nes pagal susitarimus su šių valstybių kompetentingomis įstaigomis nurodytų pensijų mokėjimas vykdomas per Lietuvos kompetentingą įstaigą - „Sodros” Vilniaus skyrių.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-10-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!