Noriu-sumoketi-imokas.png

Verčiuosi individualia ŽEMĖS ŪKIO veikla

 1. Įsiregistruojate Ūkininkų ūkių ar Žemės ūkio ir kaimo verslo, ar Ūkinių gyvūnų registre.
 2. Registruojate žemės ūkio valdą, pateikdami prašymą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 3. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt gavusi duomenis įregistruoja Jus mokesčių mokėtojų registre. VMI informacija pasiekia ir „Sodrą”.
Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Privalomuoju sveikatos draudimu

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • pensijų;
 • ligos;
 • motinystės.

Privalomuoju sveikatos draudimu

Suskleisti

Privalomuoju sveikatos draudimu Jūs pradedamas drausti, kai Jūsų žemės ūkio valdai ar ūkiui yra nustatomas žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt ), kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

 

Jūsų EDV mažesnis arba lygus 2

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 2,33% nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.. 2020 metais tai būtų 14,14€ (607 x 2,33%).

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2020 metais tai būtų 42,37€ (607 x 6,98%).

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos dydis – 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų) metinės sumos.

 • Jei esate draudžiamas sveikatos draudimu, Jums nereikia kas mėnesį mokėti įmokų.

Pavyzdžiui, dirbate pagal darbo sutartį, esate pareigūnas, gaunate senatvės, netekto darbingumo pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką ir kt.

 • Jei Jūs nedraudžiamas sveikatos draudimu, turite kas mėnesį iki einamojo mėnesio galo mokėti 6,98% nuo MMA. 2020 metais tai būtų 42,37€ (607 x 6,98%).

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Maksimalus metinis PSD įmokų dydis – 3 725,94 Eur.
 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*2020 m. 43 VDU įmokoms – 53 380, 20€

Suskleisti

Jūsų EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  mažesnis arba lygus 2

Jums nereikia mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų

 

Jūsų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4

Jums nereikia mokėti VSD įmokų

 

Jūsų EDV lygus arba didesnis nei 4

VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas ir VSD įmokų) metinės sumos.

VSD įmokos dydis, jei nedeklaruojate pajamų ir nesate PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas – nuo 12 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. per metus.

 

Įmokų tarifai:

 • 12,5%, tai būtų 76,00€ (607€ x 12,52%).
 • 14,6%, tai būtų 88,74€ (607€ x 14,62%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 2,1 proc. įmoka.
 • 15,52%, tai būtų 94,21€ (607€ x 15,52%), jei kaupiama pensijai papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.

 

Maksimalus metinis VSD įmokų dydis:​

 • Pensijai papildomai nekaupiate – 6 683,20€;
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 2,1% įmoką - 7 804,19€; 
 • Pensijai papildomai kaupiate ir mokate 3% įmoką – 8 284,61€.

 

Įmokų galima nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba Jums yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Už praėjusius kalendorinius metus iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turite apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir/ar PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą.
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU* per metus.

*2020 m. 43 VDU įmokoms – 53 380, 20€

Suskleisti

Vienus metus galite nemokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų, jei tai pirma Jūsų savarankiška veikla nuo 2018-01-01:

 • neturėjote verslo liudijimo;
 • nebuvote įregistravęs individualios veiklos ar individualios žemės ūkio veiklos;
 • neturėjote individualios įmonės;
 • nebuvote ūkinės bendrijos tikruoju nariu ar mažosios bendrijos nariu.

 


Svarbu! Tokiu atveju stažas senatvės pensijai nesikaups.


 

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Kai EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ne didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

361

 

 

Kai EDV ne didesnis kaip 2 (įsiskolinimo sumokėjimas)

362

363

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (einamosios įmokos)

314

 

 

Kai EDV didesnis kaip 2 (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas)

337

338

339

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Ūkininkų ir jų partnerių socialiniam draudimui

295

296

297

Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos (VSD ir PSD įmokoms)

273

274

275

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį

Informacija „Sodrai” apie savarankišką veiklą vykdantį asmenį (SAV pranešimas) teikiama asmeninėje „Sodros” paskyroje draudėjui. Kelias:

www.sodra.lt – Prisijungti – Draudėjui / darbdaviui – Formos ir šablonai (Ruošiniai) – Sukurti naują – SAV, pranešimas apie savarankiškos veiklos pajamas

 

Pranešimus galima teikti 2 būdais, priklausomai nuo veiklą vykdančio asmens įmokų mokėjimo:

 • Jei įmokas mokate už einamuosius metus (avansu) bent vieną mėnesį. SAV pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, jei įmokas mokate už 2020 m. sausio mėnesį, SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2020 m. vasario 15 d.

Jei Jūsų teiktų SAV pranešimų duomenys nesutaps su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija, bus vadovaujamasi paskutiniu pateiktu dokumentu, šiuo atveju, metine pajamų deklaracija.

 

 • Jei įmokas mokate vieną kartą per metus už praėjusius metus. SAV pranešimo galite ir neteikti, jei VMI teikiate metinę pajamų deklaraciją.

Deklaravus bendrą metinę pajamų sumą bei neišdėsčius gautų pajamų kiekvieną mėnesį - šis veiksmas bus atliekamas automatiškai ir visos Jūsų metinės pajamos padalintos lygiomis dalimis.

 

Jei norite pajamas galite paskirstyti kitaip:

 • Teikdami metinę pajamų deklaraciją VMI, pateikite deklaracijos priedą GPM311C „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius”.
 • Pateikite metinį SAV pranešimą „Sodrai”. Nurodykite, kad pranešimas teikiamas už metus ir paskirstykite pajamas mėnesiais.
Suskleisti
 • Jei per paskutinius 12 mėnesių viršysite 45 000€ pajamas.

Viršijus minėtą sumą, Jums atsiranda prievolė mokėti ir GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. .

 • Jei per paskutinius 12 mėnesių neviršysiu 45 000€ pajamų sumos, tačiau savanoriškai užsiregistruosiu PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtoju.

Skaičiuojant 45 000€ atlygio ribą yra atsižvelgiama į visą apskaičiuotą atlyginimą už ūkininko tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), neatėmus jo paties sumokėto arba mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos.

 

Abiem atvejais VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turite pateikti prašymą FR0388 ir taip būsite įregistruoti PVM mokesčių mokėtoju.

 

Detaliau GPM ir PVM klausimais rekomenduojame pasikonsultuoti su VMI specialistais:

 • Apsilankius VMI skyriuje;
 • Telefonu 1882;
 • Prisijungus prie asmeninės VMI paskyros.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Kadangi Jūsų pajamos apmokestintos GPM, įmokos kas mėnesį gali būti mokamos nuo pasirinktos sumos.
 • Per metus įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 43 vidutiniai šalies darbo užmokesčiai, galioję praėjusiais metais.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas neviršija 1 500€;
 • „Sodrai” pateikiate prašymą dėl įmokų atidėjimo. Prašymo formą rasite čia ​ 

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500€, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas). Adresatu pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 
 • Paštu. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz. notaro. 

Atvykus į „Sodros“ skyrių:

 • reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio!

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Ne, jei Jūs išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir deklaruojate išvykimą.

 

Deklaruoti išvykimą galite:

 • Elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • Užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

 

Visais atvejais deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos.

Suskleisti

Taip, jei Jūs:

 • pateiksite kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas).

arba

 • esate išvykęs į ES, EEE valstybės narę arba Šveicarijos Konfederaciją ir pateikiate kompetentingos įstaigos išduotas pažymas.

arba

 • pateikiate darbdavio pažymą, kad esate toje šalyje draudžiamas sveikatos draudimu.

 

A1 pažymėjimą ar darbdavio išduotą pažymą galite pateikti:

 1. „Sodros“ skyriui. Jam turi būti pateikiamas dokumento originalas arba kopija;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus skenuotus dokumentus (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas)Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt (gali būti pateikta skenuota dokumento kopija). Siunčiant elektroniniu paštu reikia pridėti ir prašymo „Dėl PSD įmokų perskaičiavimo“ skenuotą kopiją (originalų pristatyti nereikės).

 

Jei nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamą dokumentą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą galite pateikti:

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių;
 2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas / skundas). Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių. 
 3. Elektroniniu paštu panevezys@sodra.lt pateikus skenuotą prašymo formą (originalo pateikti nereikės);
 4. Paštu atsiųsti užpildyto prašymo originalą (adresatas - Panevėžio skyrius, Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys). 

 

Prašymų formos:

 1. „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“ - 
 2. „Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo” - 

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu iš ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.
 • Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta, taip pat dokumentai iš kitų nepaminėtų šalių – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.
Suskleisti

Svarbiausi aspektai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį:

 • Kai įsiskolinimas viršija 1500 Eur

Sprendimai dėl skolos atidėjimo supaprastinta tvarka yra priimami iki š.m. rugsėjo 14 d.

Pirmasis sumokėjimas ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka teikimo dienos.

Galutinis sumokėjimas – ne vėliau kaip po keturių metų po pirmosios įmokos sumokėjimo.

 

 • Savarankiškai dirbančių asmenų, kurių atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur

Atidėjimo procedūros tvarka nesikeičia. Ją rasite čia.

Priimant sprendimą nebus atsižvelgiama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir/ar sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų pagal prašymus dėl skolos atidėjimo pateiktus nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino paskelbimo.

 

 • „Sodra“, priimdama sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, turi kreiptis dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo, jei:
  • iki karantino paskelbimo draudėjas turėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų įsiskolinimą;
  • bendra karantino metu susidariusio įsiskolinimo ir anksčiau turėto įsiskolinimo atidedama suma viršija 30 tūkst. Eur sumą;
  • draudėjas įsipareigoja įsiskolinimą padengti per laikotarpį, ilgesnį negu 12 mėnesių nuo karantino pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-08-24
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!