Korupcija-ir-nesazininga-veikla.png

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų vadovų nusišalinimai

Nusišalinimai

Gintautas Kaziukonis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktorius, 2023 m. spalio 2 d. pateikė prašymą „Dėl aplinkybių, keliančių privačių interesų konfliktą ir nusišalinimo“ ir 2023 m. spalio 4 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalintas nuo sprendimų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiąja specialiste, rengimo, svarstymo ar priėmimo.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakyme Nr. A1-281 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus funkcijas, Jerzy Miskio nusišalinimo“ nurodyta: 
  • p r i i m u Jerzy Miskio nusišalinimą nuo sprendimų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo skyriaus patarėjos R. R. tarnybinės veiklos vertinimu, skatinimu, perkėlimu į kitas pareigas, nušalinimu nuo einamų pareigų, priemokų ar nuobaudų skyrimu, rengimo, svarstymo ar priėmimo ir pan.
  • p r i i m u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus funkcijas, Jerzy Miskio nusišalinimą nuo sprendimų, susijusių su AB Šiaulių banku, Telia Lietuva, AB, AB ,,Ignitis grupė“, rengimo, svarstymo ar priėmimo.
  • n e p r i i m u  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus funkcijas, Jerzy Miskio nusišalinimo nuo sprendimų, susijusių su „Swedbank“, AB, rengimo, svarstymo ar priėmimo.

Mantas Bagočius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktorius, 2021 m. lapkričio 12 d. pateikė prašymą „Dėl aplinkybių, keliančių privačių interesų konfliktą ir nusišalinimo“ ir 2021 m. lapkričio 18 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalintas nuo sprendimų, susijusių su galimu tarnybiniu nusižengimu.


​Jurgita Bumbulienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktorė, 2021 m. lapkričio 29 d. pateikė tarnybinį pranešimą „Dėl aplinkybių, keliančių galimą privačių interesų konfliktą ir nusišalinimo“ ir 2021 m. gruodžio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalinta nuo sprendimų, susijusių su galimais tarnybiniais nusižengimais.


​Mantas Bagočius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktorius, 2021 m. lapkričio 29 d. pateikė prašymą „Dėl aplinkybių, keliančių privačių interesų konfliktą ir nusišalinimo“ ir 2021 m. gruodžio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalintas nuo sprendimų, susijusių su galimais tarnybiniais nusižengimais.


Alfonsas Petrauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus direktorius, 2021 m. gruodžio 2 d. pateikė tarnybinį pranešimą „Dėl nusišalinimo“ ir 2021 m. gruodžio 3 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalintas nuo sprendimų, susijusių su galimais tarnybiniais nusižengimais.


Gintautas Kaziukonis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktorius, 2020 m. liepos 14 d. pateikė prašymą „Dėl aplinkybių, keliančių privačių interesų konfliktą ir nusišalinimo“ ir 2020 m. liepos 16 d Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo nušalintas nuo sprendimų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiąja specialiste, rengimo, svarstymo ar priėmimo.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-10-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!