Noriu-sumoketi-imokas.png

Turiu VERSLO LIUDIJIMĄ

Ką daryti?

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įsigijus verslo liudijimą, patenkate į draudėjų apskaitą bei Jums atsiranda prievolė mokėti:

 1. socialinio draudimo (pensijų) įmokas;
 2. privalomojo sveikatos draudimo įmokas.​
Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Asmenys, turintys verslo liudijimus, „Sodrai“ pranešimų neteikia, o  tik moka šias jiems priklausančias įmokas:

 1. Pensijų valstybiniam socialiniam draudimui.
 2. Privalomojo sveikatos draudimo.
Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?
 1. Jei vykdote veiklą pagal verslo liudijimą, įstatymų nustatyta tvarka esate draudžiami​ pensijų draudimu. Mokant šias įmokas, įgyjate teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis galės gauti našlių, o vaikai - našlaičių pensiją.
 2. Taip pat asmenys privalo mokėti ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2019 metais?

 Pasinaudokite skaičiuokle

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 1. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:
 • 48,40 Eur (8,72 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.);
 • 58,39 Eur (10,52 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 proc.);
 • 65,05 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 proc.).
 1. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

  Pavyzdžiui, verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2019-03-01 iki 2019-03-20 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 20 dienų ( 48,40 : 31 x 20 = 31,23 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 31,23 Eur VSD įmoką.

   Pavyzdžiui, verslo liudijimas galioja šiomis 2019 m. kovo mėnesio dienomis: 2019-03-07, 2019-03-08, 2019-03-11, 2019-03-12 ir 2019-03-31 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 5 dienų ( 48,40 : 31 x 5 = 7,81 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 7,81 Eur VSD įmoką.

  Pavyzdžiui, jei verslo liudijimas galioja ne vieną mėnesį: nuo 2019-04-16 iki 2019-05-20 ir asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime. 48,40 Eur dalijami iš balandžio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 15 dienų – gauta suma yra balandžio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (48,40 : 30 x 15 = 24,20 Eur).  48,40 Eur dalijami iš gegužės mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų – gauta suma yra gegužės mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka ( 48,40 : 31 x 20 = 31,23 Eur). Bendra socialinio draudimo įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį šiuo atveju būtų 55,43 Eur (24,20 + 31,23 = 55,43 Eur).

 

 1. Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

 

  Pavyzdžiui, jei Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.,) už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d., už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius iki liepos 15 d.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

Verslo liudijimus turintys asmenys 6,98 proc. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio (išskyrus žemiau nurodytą atvejį).

 

6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:

 1. moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys, gauna pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, gauna tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, už jį mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą, gauna išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, teikė žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir kt.). Asmenys minimi Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse.
 2. yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

   Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį (pvz., PSD įmokos dydis nuo 2019 m. sausio 1 d.  yra 38,74 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 12,50 Eur (38,74 Eur/31x10).

 1. visą kalendorinį mėnesį yra veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios bendrijos narys.

   Šiuo atveju mokate 6,98 proc. dydžio PSD įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

  Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia. 

 

Įmokų terminai

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Asmenys, įmokas mokantys kartą per metus, PSD įmokas turi sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.

  Svarbu! Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt. nustatyta tvarka moka Valstybinė ligonių kasos.

Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?

 

 Pasinaudokite skaičiuokle

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 1. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:
 • 52,93 Eur (8,72 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.);
 • 65,68 Eur (10,82 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2,1 proc.);
 • 71,14 Eur (11,72 proc. nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 proc.).
 1. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

  Pavyzdžiui, verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2020-03-01 iki 2020-03-20 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 52,93 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 20 dienų (52,93 : 31 x 20 = 34,15 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 34,15 Eur VSD įmoką.

   Pavyzdžiui, verslo liudijimas galioja šiomis 2019 m. kovo mėnesio dienomis: 2020-03-07, 2020-03-08, 2020-03-11, 2020-03-12 ir 2020-03-31 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 52,93 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 5 dienų (52,93 : 31 x 5 = 8,54 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 8,54 Eur VSD įmoką.

  Pavyzdžiui, jei verslo liudijimas galioja ne vieną mėnesį: nuo 2020-04-16 iki 2020-05-20 ir asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime. 52,93 Eur dalijami iš balandžio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 15 dienų – gauta suma yra balandžio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (52,93 : 30 x 15 = 26,46 Eur).  52,93 Eur dalijami iš gegužės mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų – gauta suma yra gegužės mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (52,93 : 31 x 20 = 34,15 Eur). Bendra socialinio draudimo įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį šiuo atveju būtų 60,61 Eur (26,46 + 34,15 = 60,61 Eur).

 

 1. Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

 

  Pavyzdžiui, jei Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.,) už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d., už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius iki liepos 15 d.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

Verslo liudijimus turintys asmenys 6,98 proc. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio (išskyrus žemiau nurodytą atvejį).

 

6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:

 1. moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys, gauna pajamas pagal autorinę sutartį, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, gauna tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, už jį mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą, gauna išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, teikė žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir kt.). Asmenys minimi Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse.
 2. yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

   Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį (pvz., PSD įmokos dydis nuo 2020 m. sausio 1 d.  yra 42,37 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 13,67 Eur (42,37 Eur / 31 x 10).

 1. visą kalendorinį mėnesį yra veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios bendrijos narys.

   Šiuo atveju mokate 6,98 proc. dydžio PSD įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

  Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia. 

 

Įmokų terminai

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Asmenys, įmokas mokantys kartą per metus, PSD įmokas turi sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.

  Svarbu! Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kt. nustatyta tvarka moka Valstybinė ligonių kasa.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai:

 • 261 - kai mokamos einamosios įmokos.
 • 262 - kai mokami delspinigiai.
 • 263 - kai mokamos baudos už neteisėtai sumažintas įmokas. 

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai:

 • 358 - kai mokamos einamosios įmokos.
 • 359 - kai mokamos įmokos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas.
 • 360 - kai mokami delspinigiai.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Pay post“ skyriuose, „Perlo“ terminaluose, bankuose.


  Svarbu! Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas: pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Suskleisti
Kada galiu nemokėti VSD įmokų „Sodrai“?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Verslo liudijimus įsigiję asmenys gali įmokų nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) tik tuo atveju, kai jie:

 • gauna  (yra paskirta) valstybinę socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 • vykdo individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios. Pirmosios veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu;
 • įsigiję verslo liudijimą patalpų nuomai.
Suskleisti
Ką daryti, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokų?

Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
 • kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t. y. po gegužės 1 d.

 

Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui (reikia rinktis laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas) ir adresatu pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruoti kaip draudėjas. 
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti iš čia: „Prašymas dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro). 

Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

Prašymas dėl įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

 

  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu!!! Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.

Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję privalomojo sveikatos draudimo įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.

Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti
Kada išnyksta galimybė nemokėti VSD įmokų „Sodrai“?

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu asmuo praranda sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti socialinio draudimo įmokų, jis privalo sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.

Suskleisti
Kaip skaičiuojamas stažas senatvės pensijai?

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.) dydžio sumos. Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, VSD įmoka mokama nuo MMA. Tokiu atveju būtų įskaitomas vieno mėnesio pensijų draudimo stažas. Jeigu verslo liudijimas galioja trumpiau nei mėnesį, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai dirbtų dienų skaičiui. Tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

  Jeigu pagal verslo liudijimą dirbate ne visą kalendorinį mėnesį, bet pageidaujate, kad būtų skaičiuojamas pilnas pensijų draudimo stažo mėnesis, tuomet „Sodros“ skyriui pateikę prašymą galėsite sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už visą mėnesį.

Prašymą galite pateikti:

 1. Prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikę laisvos formos prašymą („Prašymai /Bendro pobūdžio prašymai, skundai /Naujas prašymas , skundas / Prašymas“).
 2. Atvykę į „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-06
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!