Noriu-sumoketi-imokas.png

Turiu verslo liudijimą

Jei norite vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).

Išsamią informaciją apie verslo liudijimo išdavimą rasite VMI interneto puslapyje.

Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, privalomai draudžiami:

Valstybiniu socialiniu draudimu:

 • Pensijų socialiniu draudimu.

Sveikatos draudimu.

 

Mokant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas Jūs įgyjate teisę į:

 • senatvės pensiją;
 • netekto darbingumo pensiją.

Jūsų mirties atveju artimieji įgyja teisę į:

 • našlių pensiją (sutuoktinis);
 • našlaičių pensiją (vaikai).

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėjimas užtikrina nemokamą sveikatos priežiūros paslaugų gavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones  ir kt. kompensavimą. 

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur. (840 € x 8,72 % = 73,25 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (840 € x 11,72 % = 98,45 €)

 

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2023-03-01 iki 2023-03-20

73,25 : 31 x 20 = 47,26 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2023-03-07, 2023-03-08, 2023-02-11, 2023-03-12 ir 2023-03-31 (iš viso 5 dienos).

73,25 : 31 x 5 = 11,81 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2023-04-16 iki 2023-05-20

Balandis:

73,25 : 30 x 15 = 36,63 €, kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

73,25 : 31 x 20 = 47,26 , kur:

 • 73,25 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

36,63 € + 47,26 € = 83,89 €

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai / skundai / papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

 Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

 Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 2 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 2 d. (2023 metais mokant įmokas už 2022 metus – iki gegužės 2 d.)

Pavyzdžiui, asmuo 2022 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2023 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur. (730* € x 8,72 % = 63,66 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 2,7 % – 11,42 % nuo MMA (730 € x 11,42 % = 83,37 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (730 € x 11,72 % = 85,56 €)

*MMA 2022 m. – 730 €.

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2022-03-01 iki 2022-03-20

63,66 : 31 x 20 = 41,07 €, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2022-02-07, 2022-02-08, 2022-02-11, 2022-02-12 ir 2022-03-31 (iš viso 5 dienos).

63,66 : 31 x 5 = 10,27€, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2022-04-16 iki 2022-05-20

Balandis:

63,66 : 30 x 15 = 31,83€, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

63,66 : 31 x 20 = 41,07, kur:

 • 63,66€ - VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

31,83€ + 41,07€ = 72,90€

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 1 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 1 d. (2022 metais mokant įmokas už 2021 metus – iki gegužės 2 d.)

Pavyzdžiui, asmuo 2021 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2022 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti verslo liudijimo skaičiuokle.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifai

VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

1 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:

 • Papildomai pensijai nekaupiate – 8,72 % nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur. (642* € x 8,72 % = 55,98 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 2,4 % – 11,12 % nuo MMA (642 € x 11,12 % = 71,39 €)
 • Papildomai pensijai kaupiate ir mokate 3 % – 11,72 % nuo MMA (642 € x 11,72 % = 75,24 €)

*MMA 2021 m. – 642 €.

2 pavyzdys

Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pavyzdžiai, kai papildomai pensijai nekaupiama.

1 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2021-03-01 iki 2021-03-20

55,98 : 31 x 20 = 36,12 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. – verslo liudijimo galiojimo laikotarpis

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

2 variantas

Verslo liudijimas išsiimamas šiomis dienomis: 2021-03-07, 2021-03-08, 2021-03-11, 2021-03-12 ir 2021-03-31 (iš viso 5 dienos).

55,98 : 31 x 5 = 9,03 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – kovo mėnesio dienų skaičius
 • 5 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

 

3 variantas

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2021-04-16 iki 2021-05-20

Balandis:

55,98 : 30 x 15 = 27,99 €, kur:

 • 55,98 € – VSD mėnesio įmoka
 • 30 d. – balandžio mėnesio dienų skaičius
 • 15 d. – verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (balandžio mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Gegužė:

55,98 : 31 x 20 = 36,12 €, kur:

 • 55,98€ – VSD mėnesio įmoka
 • 31 d. – gegužės mėnesio dienų skaičius
 • 20 d. - verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius (gegužės mėnesio)

VSD mėnesio įmoką daliname iš tą mėnesį esančių dienų skaičiaus, tada padauginame iš verslo liudijimo galiojimo dienų ir gauname mokėtiną VSD įmoką.

Bendra mokėtina suma:

27,99€ + 36,12€ = 64,11€

 

VSD įmokų terminai

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei tris mėnesius, VSD įmokas reikia sumokėti iš anksto prieš įsigyjant verslo liudijimą.

Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei tris mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30):

 • už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d.
 • už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius – iki liepos 15 d.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį (toliau - Prašymas).

 

Tai padaryti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).

Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą. 

Prašymą taip pat galima pateikti:

 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia.  Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 

Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą;
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais;
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus  mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 1 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius) iki kitų metų gegužės 1 d.

Pavyzdžiui, asmuo 2020 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2021 m. gegužės 1 d.. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur., galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 703,56 €.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 58,63 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 18,91 € (58,63 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 2 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

 Svarbu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai*

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMA*, galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

*MMA 2022 m. – 730 €.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 611,40 €.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 50,95 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 16,44 € (50,95 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

Aktualu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifai*

 • Nepriklausomai nuo verslo liudijimo galiojimo trukmės

6,98 % įmoka nuo MMA*, galiojančios ta mėnesį, už kurį mokate PSD įmoką.

*MMA 2021 m. – 642 Eur.

Maksimali metinė PSD įmokų suma 537,72 Eur.

 • Proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, jei atitinkamą mėnesį Jūs:
  • mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas ir kt.);
  • esate draudžiamas valstybės lėšomis (pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

Pavyzdžiui, PSD įmokos dydis 44,81 € per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 dienų, o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 14,45 € (44,81 € ÷ 31 × 10).

 

PSD įmokų terminai

PSD įmokas turėtumėte sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Įmokas už atitinkamą mėnesį galite mokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d., jeigu tą mėnesį: 

 • turite teisę PSD įmokas mokėti proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
 • kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys;
 • gaunate pajamas pagal autorinę sutartį arba iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • gaunate tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete;
 • už Jus mokamos PSD įmokos kaip už mažosios bendrijos vadovą;
 • gaunate išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
 • teikiate žemės ūkio arba miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 

Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie dirba pagal verslo liudijimus, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu, nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio įmoką reikia sumokėti iki rugpjūčio 31 d.

 

Aktualu! 

 • Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.
 • Įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti

Asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, „Sodrai“ pranešimų neteikia.

Jums privalu mokėti šias įmokas:

 • Pensijų valstybiniam socialiniam draudimui.
 • Privalomojo sveikatos draudimo.
Suskleisti

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

444

Kai įmokos mokamos kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

444

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Pay post skyriuje, „Perlo“ terminale* ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

Svarbu! Atliekant mokėjimą asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, jau suformuotame mokėjimo ruošinyje galite matyti kitą įmokos kodą (pavyzdžiui: 252) – dėl to Jums nieko daryti / keisti įmokos kodo nereikia.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate (yra paskirta) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • vykdote individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01 arba nuo paskutinės savarankiško darbo dienos jau yra praėję 10 metų.

Pavyzdžiui, jei asmuo nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo po 2018 m. sausio 1 d., tokiu atveju jam reikia mokėti VSD įmokas, nes tai – jau ne pirma savarankiška veikla.

Pavyzdžiui, jei asmuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 15 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą ir antrą kartą savarankiškai dirbančiu asmeniu tapo 2023 m. sausio 20 d., tokiu atveju jam nereikia mokėti VSD įmokų, nes nuo paskutinės jo vykdytos savarankiškos veiklos praėjo 10 metų.

 • esate įsigijęs verslo liudijimą patalpų nuomai.

 Svarbu! 

 • Nemokant VSD įmokų stažas senatvės pensijai nesikaups.
 • Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu asmuo praranda sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti VSD įmokų, jis privalo sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1500 Eur;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas;
 • El. paštu [email protected] (būtina pridėti užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eursumokėjimo atidėjimo). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.

 Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

 Svarbu! Dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos apskaičiuojamos nuo MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur.

>> Tokiu atveju būtų įskaitomas vieno mėnesio pensijų draudimo stažas.

Kai verslo liudijimas galioja trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai dirbtų dienų skaičiui. 

>> Tokiu atveju, įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis.

 

Ne už pilną mėnesį verslo liudijimą įsigijęs asmuo gali sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį. Tam reikalinga pateikti nustatytos formos Prašymą verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį.

 

Prašymą galima pateikti:

 • Prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują → Pilnas sąrašas → Prašymas mokėti verslo liudijimo valstybinio socialinio draudimo įmokas už pilną mėnesį (VL-PR,01).
 • Paštu – prašymo formą galima rasti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz., notaro).
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

 Svarbu! Norint pateikti Prašymą ir sumokėti VSD įmokas už PRAEITŲ METŲ pilną (-us) mėnesį (-ius), Prašymas teikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Naują prašymą/skundą.

 

 Svarbu!

 • Pildant prašymą nurodytai datai „Nuo...“ būtina turėti įsigijus verslo liudijimą.
 • Prašyme nurodytas laikotarpis (data „Nuo...iki...“) neturi dubliuotis su anksčiau pateiktų prašymų laikotarpiais.
 • Prašymas nebus vykdomas, jeigu laiku nebus mokamos VSD įmokos už pilną  mėnesį.

 Svarbu! Įvertinus tai, kad asmenų per einamuosius metus gautos pajamos deklaruojamos iki kitų metų gegužės 2 d., asmuo turi teisę sumokėti VSD įmokas už pilną (-us) mėnesį (-ius)  iki kitų metų gegužės 2 d. (2023 metais mokant įmokas už 2022 metus – iki gegužės 2 d.)

 

Pavyzdžiui, asmuo 2022 metais turėjęs ne visą mėnesį galiojusį verslo liudijimą, VSD įmokas už pilnus mėnesius turės sumokėti iki 2023 m. gegužės 2 d. Jeigu pajamų deklaracijos terminas dėl tam tikrų priežasčių yra nukeliamas, šie veiksmai turi būti atlikti iki metinės pajamų deklaracijos už praėjusius metus pateikimo termino. Už ankstesnius metus tokia galimybė nesuteikiama.

 

Pateiktas prašymas neturi įtakos asmens prievolei mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-08-30
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!