Noriu-sumoketi-imokas.png

Turiu samdomų darbuotojų

 • Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą. Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą naują darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už naujai priimtą darbuotoją.

 

Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniais draudimais.

taip pat

 • Privalomuoju sveikatos draudimu. 

taip pat moka įmokas į:

 • Garantinį fondą;
 • Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

 

Paspaudę nuorodą, galite pasitikrinti kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti

Jeigu Jūs esate fizinis asmuo ir ketinate įdarbinti darbuotoją, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nebereikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją – apie kito fizinio asmens įdarbinimą turite pranešti „Sodrai“.

Šiuo tikslu turite pateikti „Sodrai“ prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.

Šį prašymą galite pateikti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui >  „Prašymai“ > „Bendro pobūdžio prašymai, skundas“ > „Naujas prašymas, skundas“.

Prašyme nurodykite, kad ketinate įdarbinti darbuotoją, ir prie prašymo pridėkite užpildytą prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.

 Svarbu! Jūs, kaip darbdavys, dar prieš teikiant prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo, jau turite būti susitaręs su įdarbinamu fiziniu asmeniu dėl darbo sutarties sudarymo arba jau sudaręs darbo sutartį su fiziniu asmeniu.

Informaciją apie planuojamą sudaryti darbo sutartį ar jau sudarytą darbo sutartį (darbo sutarties sudarymo datą ir numerį) turite nurodyti prašyme dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.  

Draudėjo kodas Jums bus suteiktas per 3 darbo dienas ir informacija apie suteiktą draudėjo kodą bus pateikta asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui

Suteikus draudėjo kodą, turėsite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. bei kitus pranešimus apie darbuotoją, per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kaip ir kiti draudėjai, turintys apdraustųjų. 

Daugiau informacijos apie 1-SD, 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. ir kitų pranešimų „Sodrai“ teikimą, galite rasti čia.

Suskleisti

Įdarbinant darbuotoją

Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.

 

Atleidžiant darbuotoją

„Sodrai“ turite pateikti  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą). Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti 2-SD pranešime nurodytas įmokų sumas.

 

Už darbuotoją

Kiekvieną mėnesį turite teikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pranešimas už einamąjį mėnesį teikimas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2024 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2024 m. vasario 15 d. Jei 15 diena yra nedarbo diena, pranešimą galima pateikti kitą darbo dieną.

 

Visus teikiamus pranešimus asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu. Informaciją kaip naudotis el. parašu rasite čia.

Suskleisti

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalo nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams 

„Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas:

 • susijusias su darbo grafikų sudarymu;
 • valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu;
 • informacijos apie jį pateikimu;
 • mokės visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Suskleisti

Darbdavio įmokos

Nedarbo socialinis draudimas:

 • Neterminuota darbo sutartis – 1,31 proc. 
 • Terminuota darbo sutartis – 2,03 proc.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas:

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso pirmajai draudėjų grupei.

2024 metai:

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi.

2024 metais Jūs priklausysite I-jai draudėjų grupei, jei:
Jūsų nebus II–IV grupės draudėjų sąraše.
2024 metais pradėjote veiklą.

Jums taikomą įmokų tarifą galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, (Ataskaitos Draudėjui aktuali informacija).

 

Įmoka į Garantinį fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos,
 • Politinės partijos,
 • Profesinės sąjungos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos.

 

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos 2024 m.:

 • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;
 • Ligos – 1,99 proc.;
 • Motinystės – 1,81 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

Jei darbuotojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai priskaičiuojama 3 proc. įmoka.

 

 Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

252

253

254

Einamosios įmokos (įdarbinus užsienietį, turintį darbo vizą) 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo“ terminale ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

Darbdavio įmokos

Nedarbo socialinis draudimas:

 • Neterminuota darbo sutartis – 1,31 proc. 
 • Terminuota darbo sutartis – 2,03 proc.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas:

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I-jai draudėjų grupei.

2022 metai:

2023 metai:

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-466, 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-653, 2022 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-28, 2022 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-41, 2022 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-81, 2022 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-113), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi.

2022 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II–IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2022 metais pradėjote veiklą.

2023 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II–IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2023 metais pradėjote veiklą.

Jums taikomą įmokų tarifą galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, (Ataskaitos > Draudėjui aktuali informacija).

 

Įmoka į Garantinį fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos,
 • Politinės partijos,
 • Profesinės sąjungos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos.

 

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos 2022 m.:

 • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;
 • Ligos – 1,99 proc.;
 • Motinystės – 1,81 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos 2023 m.:

 • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;
 • Ligos – 1,99 proc.;
 • Motinystės – 1,81 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

 

Jei darbuotojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime yra išskaičiuojama:

 • 2,4 proc. arba 3 proc. (2021 metais) / 2,7 proc. arba 3 proc. (2022 metais)
 • 3 proc. (2023 metais)

 

 Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti

Jeigu asmenys iš Lietuvos buvo komandiruoti dirbti į kitą valstybę, tai darbdavys nuo darbuotojams priskaičiuotų dienpinigių turi Lietuvoje skaičiuoti ir mokėti VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas tik tokiu atveju, jei nuo šių dienpinigių (ar jų dalies) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio  įstatymą turi būti skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. ). Jeigu GPM neskaičiuojamas, tai nuo šių dienpinigių VSD įmokos Lietuvoje neskaičiuojamos ir nemokamos.

Suskleisti

Jei nekonkuravimo kompensacija mokama darbuotojui nepasibaigus darbo santykiams, ji apmokestinama socialinio draudimo įmokomis. 

Jei nekonkuravimo kompensacija mokama pasibaigus darbo santykiams, ji nėra apmokestinama socialinio draudimo įmokomis. 

Svarbu! Nekonkuravimo susitarimas, pagal kurį mokama kompensacija turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 38 straipsnyje nustatytus tokiems susitarimams keliamus reikalavimus – ne tik jo forma, tačiau ir turinys bei tolimesnės susitarimo vykdymo faktinės aplinkybės.

Suskleisti

Įmokų grindys

Kai apdraustojo darbo užmokestis yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur.), 2023 m. – 840 Eur (2024 m. – 924 €), darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA, kad būtų pasiektos įmokų grindys.

Pavyzdžiui, 2023 m. Jūsų darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100 Eur, Jūs, kaip darbdavys, už jį turite mokėti įmokas nuo 840 Eur, o ne nuo 100 €. Tokiu atveju:

 • nuo 740 Eur tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis;  
 • nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

Pavyzdžiui, 2024 m. Jūsų darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100 Eur, Jūs, kaip darbdavys, už jį turite mokėti įmokas nuo 924 Eur, o ne nuo 100 €. Tokiu atveju:

 • nuo 824 Eur tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis;  
 • nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

Socialinio draudimo įmokų grindų išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį darbuotojas:

 • dirba pas kitą darbdavį arba yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;

Pavyzdžiui, augina vaiką iki trejų metų, slaugo namuose neįgalų asmenį, yra privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas, vienuolis, turi meno kūrėjo statusą ir esantis darbingo amžiaus asmuo, kt.

 • gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • buvo ne vyresnis nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);
 • turi nustatytą 0–55 proc. darbingumo lygį;
 • gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

Proporcingai perskaičiuojama (taikoma 5 d. d. savaitė), kai nedirbo dėl nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos išmoką.

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų lubos

Šios lubos – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ VSD įmokos nebėra skaičiuojamos (netaikoma PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokoms). 

VSD įmokų lubos taikomos pajamoms, viršijančioms numatytą vidutinį darbo užmokestį (toliau – VDU) per metus.

 • 2024 m. – 60 VDU per metus, t. y. 114 162 Eur;
 • 2023 m. – 60 VDU per metus, t. y. 101 094 Eur;
 • 2022 m. – 60 VDU per metus, t.y. 90 246 Eur;
 • 2021 m. – 60 VDU per metus, t. y. 81 162 Eur (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos);
 • 2020 m. – 84 VDU per metus, t. y. 104 277 Eur.

 

Dirbant pas kelis darbdavius apdraustųjų sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos bendrai.

Pavyzdžiui, jeigu pas vieną darbdavį darbuotojo mokamos dalies VSD įmokos yra sumokamos nuo 60 VDU, o pas kitą – nuo 50 VDU, tai šios įmokos yra sumuojamos ir VSD įmokų lubos yra pasiektos. Susidariusi VSD įmokų permoka yra grąžinama apdraustajam.

 

Jei būtų pasiektos valstybinio socialinio draudimo įmokų lubos, tuomet:

 • Darbdavys būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą draudėjui. Draudėjui pateikus socialinio draudimo pranešimus – 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju., 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. arba patikslinus minėtų pranešimų duomenis – jei apdraustojo draudžiamosios pajamos pasiektų lubas, tą mėnesį VSD įmokos būtų perskaičiuojamos automatiškai. Tokiu atveju apie tai būtų informuojami visi apdraustojo asmens draudėjai / darbdaviai, kurie tą mėnesį turėtų skaičiuoti įmokas, dėl apdraustojo asmens įmokų tarifo pasikeitimo.
 • Darbuotojas / apdraustasis būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą gyventojui
Suskleisti

Informaciją apie įmokų atidėjimą rasite čia.

Suskleisti

Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti, išskaityti ir mokėti šias socialinio draudimo įmokas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Taip pat moka įmokas į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą. Informaciją apie tai, kam šių įmokų mokėti nereikia, rasite čia.

 Svarbu! Darbuotojas su bet kokios rūšies viza nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Visa kita informacija, susijusi su įmokų tarifais, pranešimų teikimo tvarka ir kita, lieka tokia pati.

Suskleisti
 • Jei trečiosios šalies pilietis (pavyzdžiui, Turkijos) dirba iš tos šalies nuotoliniu būdu, tačiau darbuotojas yra įdarbintas pas Lietuvoje registruotą darbdavį – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos už darbuotoją turėtų būti skaičiuojamos tokio pačio dydžio ir tokia pačia tvarka kaip ir už Lietuvoje dirbančius darbuotojus.
 • Jeigu darbuotojas yra trečiosios šalies pilietis – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos turi būti skaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu asmuo turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.
 • Jeigu darbuotojas įdarbintas pas Lietuvos darbdavį, o dirba nuotoliniu būdu kitoje šalyje su kuria sudaryta  dvišalė sutartis dėl socialinės apsaugos (Ukraina, Baltarusija, Kanada, Moldova),  pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui yra taikomi tos valstybės teisės aktai, kurioje asmuo dirba (t. y. darbo vietos principas), todėl ir socialinio draudimo įmokos yra  mokamos toje valstybėje, kur asmens yra faktinė darbo vieta.

Pavyzdžiui, jeigu asmens faktinė vieta yra Baltarusijoje, Lietuvoje negyvena, tuomet socialinio draudimo įmokos turi būti mokamos Baltarusijoje pagal tos šalies galiojančius teisės aktus.

Dėl įmokų mokėjimo Baltarusijoje turite teirautis tos šalies kompetentingos įstaigos. „Sodrai“ už tokį asmenį socialinio draudimo įmokų mokėti nereikia, socialinio draudimo pranešimų teikti taip pat nereikia.

Suskleisti

Taip. Pateiktus socialinio draudimo pranešimus (toliau – pranešimas) galite atsisiųsti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui → pasirinkę meniu punktą „Dokumentai“ → „Pranešimai“ → išsirinkus pranešimą ir dešinėje eilutės pusėje paspaudus (3.) mygtuką „Atsisiųsti“. 

Jeigu sąraše ieškomo pranešimo nerandate arba pageidaujate atsisiųsti archyvinius pranešimus, paspauskite (1.) mygtuką „Dokumentų paieška“, pasirinkite pranešimo būseną (2.) ir / ar užpildykite kitus filtravimo laukus ir pasirinkę pranešimą, dešinėje eilutės pusėje paspauskite (3.) mygtuką „Atsisiųsti“ :

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-12
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!