Noriu-sumoketi-imokas.png

Turiu samdomų darbuotojų

 • Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą. Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą naują darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už naujai priimtą darbuotoją.

 

Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniais draudimais.

taip pat

 • Privalomuoju sveikatos draudimu. 

taip pat moka įmokas į:

 • Garantinį fondą;
 • Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

 

Paspaudę nuorodą, galite pasitikrinti kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti

Jeigu Jūs esate fizinis asmuo ir ketinate įdarbinti darbuotoją, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nebereikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją – apie kito fizinio asmens įdarbinimą turite pranešti „Sodrai“.

Šiuo tikslu turite pateikti „Sodrai“ prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.

Šį prašymą galite pateikti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui >  „Prašymai“ > „Bendro pobūdžio prašymai, skundas“ > „Naujas prašymas, skundas“.

Prašyme nurodykite, kad ketinate įdarbinti darbuotoją, ir prie prašymo pridėkite užpildytą prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.

 Svarbu! Jūs, kaip darbdavys, dar prieš teikiant prašymą dėl draudėjo kodo suteikimo, jau turite būti susitaręs su įdarbinamu fiziniu asmeniu dėl darbo sutarties sudarymo arba jau sudaręs darbo sutartį su fiziniu asmeniu.

Informaciją apie planuojamą sudaryti darbo sutartį ar jau sudarytą darbo sutartį (darbo sutarties sudarymo datą ir numerį) turite nurodyti prašyme dėl draudėjo kodo suteikimo fiziniam asmeniui.  

Draudėjo kodas Jums bus suteiktas per 3 darbo dienas ir informacija apie suteiktą draudėjo kodą bus pateikta asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui

Suteikus draudėjo kodą, turėsite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. bei kitus pranešimus apie darbuotoją, per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kaip ir kiti draudėjai, turintys apdraustųjų. 

Daugiau informacijos apie 1-SD, 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. ir kitų pranešimų „Sodrai“ teikimą, galite rasti čia.

Suskleisti

Įdarbinant darbuotoją

Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.

 

Atleidžiant darbuotoją

„Sodrai“ turite pateikti  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą). Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti 2-SD pranešime nurodytas įmokų sumas.

 

Už darbuotoją

Kiekvieną mėnesį turite teikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pranešimas už einamąjį mėnesį teikimas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2023 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2023 m. vasario 15 d. Jei 15 diena yra nedarbo diena, pranešimą galima pateikti kitą darbo dieną.

 

Visus teikiamus pranešimus asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu. Informaciją kaip juo naudotis rasite čia.

Suskleisti

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalo nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams 

„Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas:

 • susijusias su darbo grafikų sudarymu;
 • valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu;
 • informacijos apie jį pateikimu;
 • mokės visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Suskleisti

Darbdavio įmokos

Nedarbo socialinis draudimas:

 • Neterminuota darbo sutartis – 1,31 proc. 
 • Terminuota darbo sutartis – 2,03 proc.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas:

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I-jai draudėjų grupei.

2022 metai:

2023 metai:

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-466, 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-653, 2022 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-28, 2022 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-41, 2022 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-81, 2022 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-113), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi.

2022 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II–IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2022 metais pradėjote veiklą.

2023 metais Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II–IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2023 metais pradėjote veiklą.

Jums taikomą įmokų tarifą galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, (Ataskaitos > Draudėjui aktuali informacija).

 

Įmoka į Garantinį fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos,
 • Politinės partijos,
 • Profesinės sąjungos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos.

 

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos 2022 m.:

 • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;
 • Ligos – 1,99 proc.;
 • Motinystės – 1,81 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos 2023 m.:

 • Pensijų socialinis draudimas – 8,72 proc.;
 • Ligos – 1,99 proc.;
 • Motinystės – 1,81 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

 

Jei darbuotojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime yra išskaičiuojama:

 • 2,4 proc. arba 3 proc. (2021 metais) / 2,7 proc. arba 3 proc. (2022 metais)
 • 3 proc. (2023 metais)

 

 Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti

Įmokų grindys

Kai apdraustojo darbo užmokestis yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (toliau – MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur.), 2023 m. – 840 Eur, darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA, kad būtų pasiektos įmokų grindys.

Pavyzdžiui, Jūsų darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100 Eur, Jūs, kaip darbdavys, už jį turite mokėti įmokas nuo 840 Eur, o ne nuo 100 €. Tokiu atveju:

 • nuo 740 Eur tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis;  
 • nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

 

Socialinio draudimo įmokų grindų išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį darbuotojas:

 • dirba pas kitą darbdavį arba yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;

Pavyzdžiui, augina vaiką iki trejų metų, slaugo namuose neįgalų asmenį, yra privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas, vienuolis, turi meno kūrėjo statusą ir esantis darbingo amžiaus asmuo, kt.

 • gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • buvo ne vyresnis nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);
 • turi nustatytą 0–55 proc. darbingumo lygį;
 • gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų lubos

Šios lubos – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ VSD įmokos nebėra skaičiuojamos (netaikoma PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokoms). VSD įmokų lubos taikomos pajamoms, viršijančioms numatytą vidutinį darbo užmokestį (toliau – VDU) per metus.

 • 2020-aisiais VSD įmokų lubos sudarė 84 VDU per metus, t. y. 104 277 Eur;
 • 2021-aisiais – 60 VDU per metus, t. y. 81 162 Eur (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos).
 • 2022-aisiais – 60 VDU per metus, t. y. 90 246 Eur (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos).
 • 2023-aisiais – 60 VDU per metus, t.y. 101 094 Eur (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos).

 

2023 metais dirbant pas kelis darbdavius apdraustųjų sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos bendrai (nuo 2021 metų VSD įmokų lubos taikomos tik apdraustųjų VSD įmokoms, darbdavio mokamai įmokų daliai lubos netaikomos).

Pavyzdžiui, jeigu pas vieną darbdavį darbuotojo mokamos dalies VSD įmokos yra sumokamos nuo 60 VDU, o pas kitą – nuo 50 VDU, tai šios įmokos yra sumuojamos ir VSD įmokų lubos yra pasiektos. Susidariusi VSD įmokų permoka yra grąžinama apdraustajam.

 

Jei būtų pasiektos valstybinio socialinio draudimo įmokų lubos, tuomet:

 • Darbdavys būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą draudėjui. Draudėjui pateikus socialinio draudimo pranešimus – 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios., 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju., 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. arba patikslinus minėtų pranešimų duomenis – jei apdraustojo draudžiamosios pajamos pasiektų lubas, tą mėnesį VSD įmokos būtų perskaičiuojamos automatiškai. Tokiu atveju apie tai būtų informuojami visi apdraustojo asmens draudėjai / darbdaviai, kurie tą mėnesį turėtų skaičiuoti įmokas, dėl apdraustojo asmens įmokų tarifo pasikeitimo.
 • Darbuotojas / apdraustasis būtų informuotas per asmeninę „Sodros” paskyrą gyventojui
Suskleisti

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

252

253

254

Einamosios įmokos (įdarbinus užsienietį, turintį darbo vizą) 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Pay post skyriuje, „Perlo“ terminale ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.

*Nuo 2023 metų rugpjūčio 16 d. „Norfos“ prekybos tinkle per „Perlo“ terminalus įmokų priėmimo paslauga nebeteikiama. 
„Maximos“ parduotuvėse ši paslauga buvo sustabdyta nuo 2022 metų birželio 27 d. 

Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1500 Eur;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pateikdamas sprendimą į asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui ir draudėjui.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.
 • Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

 

Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu. 

Per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui,  meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

arba 

Per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 

 • Paštu. Užpildytas ir pasirašytas prašymo originalas siunčiamas tam „Sodros” skyriui, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
 • El. paštu [email protected] (būtina pridėti užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl (įmokų, delspinigių, baudų) įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę.

 Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

 Svarbu! Dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

 

Draudėjai, norintys pasinaudoti įmokų už apdraustuosius asmenis (darbuotojus) skolos sumokėjimo atidėjimu, gali kreiptis į „Sodrą“. Įmokų įsiskolinimo „Sodrai“ sumokėjimas gali būti atidėtas, jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai mažesni už jo turtą. 

Draudėjas „Sodrai“ turi pateikti motyvuotą prašymą, kuriame turi nurodyti įsiskolinimo priežastis, būsimą veiklą, turinčią pagerinti draudėjo finansinę būklę ir įsiskolinimo grąžinimo grafiką, taip pat paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansinę ataskaitą. Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, meniu juostoje pasirinkus Formos ir šablonai (ruošiniai) → Prašymai/ skundai/ papildoma informacija → Sukurti naują – DPP, 02 Prašymas. Adresatu reikia pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas.

Suskleisti

Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti, išskaityti ir mokėti šias socialinio draudimo įmokas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Taip pat moka įmokas į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą. Informaciją apie tai, kam šių įmokų mokėti nereikia, rasite čia.

 Svarbu! Darbuotojas su bet kokios rūšies viza nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 • Tuo atveju, jeigu darbuotojui nėra taikomi Lietuvos socialinio draudimo teisės aktai (pavyzdžiui, asmuo yra trečiosios šalies pilietis ir dirba iš tos šalies nuotoliniu būdu), tačiau darbuotojas yra įdarbintas pas Lietuvoje registruotą darbdavį – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos už darbuotoją turėtų būti skaičiuojamos tokio pačio dydžio ir tokia pačia tvarka kaip ir už Lietuvoje dirbančius darbuotojus.
 • Jeigu darbuotojas yra trečiosios šalies pilietis – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos turi būti skaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu asmuo turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.

 

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Visa kita informacija, susijusi su įmokų tarifais, pranešimų teikimo tvarka ir kita, lieka tokia pati.

Suskleisti

Taip. Pateiktus socialinio draudimo pranešimus (toliau – pranešimas) galite atsisiųsti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui → pasirinkę meniu punktą „Dokumentai“ → „Pranešimai“ → išsirinkus pranešimą ir dešinėje eilutės pusėje paspaudus (3.) mygtuką „Atsisiųsti“. 

Jeigu sąraše ieškomo pranešimo nerandate arba pageidaujate atsisiųsti archyvinius pranešimus, paspauskite (1.) mygtuką „Dokumentų paieška“, pasirinkite pranešimo būseną (2.) ir / ar užpildykite kitus filtravimo laukus ir pasirinkę pranešimą, dešinėje eilutės pusėje paspauskite (3.) mygtuką „Atsisiųsti“ :

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-08-30
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!