Noriu-sumoketi-imokas.png

TURIU samdomų DARBUOTOJŲ

Noriu įdarbinti darbuotoją, ką daryti?
 • Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą. Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.
 • Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą naują darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią įmonėje.
 • Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už naujai priimtą darbuotoją.

 

Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniais draudimais.

taip pat

 • Privalomuoju sveikatos draudimu. 

taip pat moka įmokas į:

 • Garantinį fondą;
 • Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

 

Paspaudę nuorodą, galite pasitikrinti kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas.

Suskleisti

Įdarbinant darbuotoją

Ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Pranešimas teikiamas internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros” paskyros draudėjui.

 

Atleidžiant darbuotoją

„Sodrai“ turite pateikti  2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimą (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą). Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei kitą darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. „Sodrai“ turite pervesti 2-SD pranešime nurodytas įmokų sumas.

 

Už darbuotoją

Kiekvieną mėnesį turite teikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimus apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pranešimas už einamąjį mėnesį teikimas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pavyzdžiui, už 2020 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2020 m. vasario 15 d. Jei 15 diena yra nedarbo diena, pranešimą galima pateikti kitą darbo dieną.

 

Visus teikiamus pranešimus asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu. Informaciją kaip juo naudotis rasite čia.

Suskleisti

Įdarbinant asmenį

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalo nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD1-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo „Sodra“ informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

01 – neterminuota darbo sutartis;

02 – terminuota darbo sutartis;

03 – laikinojo darbo sutartis:

031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;

032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis;

04 –  pameistrystės darbo sutartis;

05 –  projektinio darbo sutartis;

06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:

071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;

08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:

081 – terminuota sezoninio darbo sutartis;

082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, darbui keliems darbdaviams 

„Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas:

 • susijusias su darbo grafikų sudarymu;
 • valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu;
 • informacijos apie jį pateikimu;
 • mokės visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Suskleisti

Darbdavio įmokos

Nedarbo socialinis draudimas:

 • Neterminuota darbo sutartis - 1,31 proc. 
 • Terminuota darbo sutartis - 2,03 proc.

 

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas:

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I-jai draudėjų grupei.

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria ir tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymasįsakymo pakeitimas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. lapkričio 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymu.

 

Jūs priklausote I-jai draudėjų grupei, jei:

 • Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše.
 • 2020 metais pradėjote veiklą.

 

Jums taikomą įmokų tarifą galite sužinoti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, (Ataskaitos > Draudėjui aktuali informacija).

 

Įmoka į Garantinį fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos,
 • Politinės partijos,
 • Profesinės sąjungos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą:

0,16 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga.

Įmokos nemoka:

 • Lietuvos bankas,
 • Biudžetinės įstaigos.

 

Darbuotojo socialinio draudimo įmokos:

 • Pensijų socialinis draudimas - 8,72 proc.;
 • Ligos - 2,09 proc.;
 • Motinystės - 1,71 proc.
 • Sveikatos draudimas – 6,98 proc.

 

Jei darbuotojas dalyvauja papildomame pensijų kaupime yra išskaičiuojama:

 • 2,1 proc.

arba

 • 3 proc.

 

Aktualu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti

Įmokų grindys

Kai apdraustojo darbo užmokestis yra mažesnis nei patvirtinta minimali mėnesio alga (toliau – MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.), 2020 m. – 607€, darbdavys turi apskaičiuoti ir sumokėti ne tik draudėjo, bet ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas nuo sumos ne mažesnės nei MMA, kad būtų pasiektos įmokų grindys.

Pavyzdžiui, Jūsų darbuotojo apskaičiuotas mėnesio atlyginimas yra 100€, Jūs, kaip darbdavys, už jį turite mokėti įmokas nuo 607€, o ne nuo 100€. Tokiu atveju:

 • nuo 507 Eur tiek darbdavio, tiek darbuotojo įmokos turi būti sumokamos darbdavio lėšomis;  
 • nuo 100 Eur įmokos mokamos įprastine tvarka (tiek apdraustojo, tiek draudėjo lėšomis).

 

Socialinio draudimo įmokų grindų išimtys taikomos, jei atitinkamą mėnesį darbuotojas:

 • dirba pas kitą darbdavį arba yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;

Pavyzdžiui, augina vaiką iki trejų metų, slaugo namuose neįgalų asmenį, yra privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas, vienuolis, turi meno kūrėjo statusą ir esantis darbingo amžiaus asmuo, kt.

 • gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • buvo ne vyresnis nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);
 • turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį;
 • gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų lubos

Šios lubos – tai atlyginimo riba, nuo kurios „Sodros“ įmokos nebėra skaičiuojamos. Jos taikomos pajamoms, viršijančioms numatytą vidutinį darbo užmokestį (toliau - VDU) per metus.

 • 2020-aisiais lubos yra 84 VDU per metus;
 • 2021-aisiais – 60 VDU per metus.

 

Dirbant pas kelis darbdavius sumokėtos VSD įmokos skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai.

Pavyzdžiui, jeigu pas vieną darbdavį VSD įmokos yra sumokamos nuo 60 VDU, o pas kitą – nuo 50 VDU, tai šios įmokos nesumuojamos ir VSD įmokų lubos yra nepasiektos.

Suskleisti

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos

252

253

254

Einamosios įmokos (įdarbinus užsienietį, turintį darbo vizą) 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą;
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti AB Lietuvos pašto skyriuje, Pay post skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodą ), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas neviršija 1 500€;
 • „Sodrai” pateikiate prašymą dėl įmokų atidėjimo. Prašymo formą rasite čia ​ 

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija, t. y. po gegužės 1 d.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus.
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500€, „Sodra” priima sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.
 • Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

 

Prašymą dėl atidėjimo galima pateikti:

 • Internetu per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui, pasirinkus laisvos formos prašymą (Prašymai > Bendrojo pobūdžio prašymai, skundas > Naujas prašymas). Adresatu pasirinkti tą „Sodros“ skyrių, kuriame esate registruotas kaip draudėjas. 
 • Paštu. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz. notaro. 

Atvykus į „Sodros“ skyrių:

 • reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

 

Svarbu dėl ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpio!

 • Savarankiškai dirbantys asmenys, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų gali nemokėti ir jų sumokėjimą atidėti 2 metams.
 • Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos.
 • Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys per nustatytą terminą nesumokės PSD įmokų, kai jiems nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jie privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
Suskleisti

Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti, išskaityti ir mokėti šias socialinio draudimo įmokas:

 • Pensijų;
 • Ligos;
 • Motinystės;
 • Nedarbo;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Taip pat moka įmokas į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą. Kam nereikia mokėti šių įmokos rasite čia.

Svarbu! Darbuotojas su bet kokios rūšies viza nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Įmokos pavadinimas

Įmokos kodas

Einamosios įmokos 349 350 351

 

---   Įmokos

----  Delspinigiai

----  Baudos už neteisėtai sumažintas įmokas

 

Visa kita informacija, susijusi su įmokų tarifais, pranešimų teikimo tvarka ir kita, lieka tokia pati.

Suskleisti

Svarbiausi aspektai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį:

 • Kai įsiskolinimas viršija 1500 Eur

Sprendimai dėl skolos atidėjimo supaprastinta tvarka yra priimami iki š.m. rugsėjo 14 d.

Pirmasis sumokėjimas ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka teikimo dienos.

Galutinis sumokėjimas – ne vėliau kaip po keturių metų po pirmosios įmokos sumokėjimo.

 

 • Savarankiškai dirbančių asmenų, kurių atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur

Atidėjimo procedūros tvarka nesikeičia. Ją rasite čia.

Priimant sprendimą nebus atsižvelgiama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir/ar sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų pagal prašymus dėl skolos atidėjimo pateiktus nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

 

 • Palūkanos nebus skaičiuojamos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Nuo atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino paskelbimo.

 

 • „Sodra“, priimdama sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, turi kreiptis dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo, jei:
  • iki karantino paskelbimo draudėjas turėjo socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų įsiskolinimą;
  • bendra karantino metu susidariusio įsiskolinimo ir anksčiau turėto įsiskolinimo atidedama suma viršija 30 tūkst. Eur sumą;
  • draudėjas įsipareigoja įsiskolinimą padengti per laikotarpį, ilgesnį negu 12 mėnesių nuo karantino pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-08-24
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!