gyventojams.png

Noriu gauti tėvystės išmoką

 1. Kreipkitės į darbdavį dėl tėvystės atostogų suteikimo.
 2. Kai Jums bus suteiktos tėvystės atostogos, pateikite „Sodrai“ prašymą skirti tėvystės išmoką.
 3. Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam tėvystės atostogos nesuteikiamos – pateikite „Sodrai“ prašymą skirti tėvystės išmoką ir jame kartu nurodykite informaciją apie pasirinktą tėvystės laikotarpį.

 Svarbu! Tėvystės atostogos arba tėvystės laikotarpis gali būti  skaidomi į ne daugiau kaip dvi dalis, tačiau bendras abiejų dalių tėvystės atostogų laikotarpis negali viršyti 30 kalendorinių dienų.

Tėvystės atostogomis arba tėvystės laikotarpiu galima pasinaudoti bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai.

Įvaikinimo atveju – per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos.

Jeigu įvaikinimo atveju Jūs nusprendžiate tėvystės atostogomis naudotis dviem dalimis, pirmoji tėvystės atostogų dalis ar pasirenkama pirma tėvystės laikotarpio dalis turi prasidėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos, o antrąja dalimi galite naudotis ir vėliau, t. y. iki įvaikinto vaiko pirmųjų auginimo metų pabaigos.

1 pavyzdys. Tėtis, už 2024 m. sausio 5 d. gimusį vaiką, nusprendžia tėvystės atostogomis pasinaudoti ir tėvystės išmoką gauti dalimis, t. y. darbdaviui suteikus pirmą tėvystės atostogų dalį, teikia prašymą skirti tėvystės išmoką už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 9 d. iki 2024 m. sausio 23 d. Dėl likusios tėvystės atostogų dalies teikia kitą prašymą skirti tėvystės išmoką už laikotarpį nuo 2024 m. balandžio 4 d. iki 2024 m. balandžio 18 d. 

2 pavyzdys. Įtėvis, už 2024 m. sausio 5 d. įvaikintą (gim. 2018 m. gegužės 5 d.) vaiką, nusprendžia tėvystės atostogomis pasinaudoti ir tėvystės išmoką gauti dalimis, t. y. darbdaviui suteikus pirmą tėvystės atostogų dalį, teikia prašymą skirti tėvystės išmoką už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 16 d. iki 2024 m. sausio 30 d. ir vėliau, darbdaviui suteikus likusią tėvystės atostogų dalį, teikia kitą prašymą skirti tėvystės išmoką už laikotarpį nuo 2024 m. balandžio 27 d. iki 2024 m. gegužės 10 d. 

Tėvystės atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai yra įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui dėl to paties vaiko priežiūros jau buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Suskleisti

Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų arba tėvystės laikotarpio pabaigos, arba pasibaigus kiekvienai tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpio daliai, jei tėvystės atostogos suteikiamos ar tėvystės laikotarpis pasirenkamas dalimis.

Suskleisti

Tėvystės išmoka Jums priklauso, jeigu:

 • Esate draudžiamas motinystės socialiniu draudimu ir Jums yra suteikiamos tėvystės atostogos: 
  • dirbate pagal darbo sutartį;
  • dirbate  valstybės tarnyboje;
  • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
  • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
 • Esate draudžiamas motinystės socialiniu draudimu, bet Jums nesuteikiamos tėvystės atostogos (tokiu atveju „Sodrai“ privalote pranešti apie pasirinktą tėvystės laikotarpį):
  • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
  • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
  • esate individualios įmonės savininkas;
  • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narys;
  • esate šeimynos dalyvis;
  • esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis valstybės tarnautojo, dirbančio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, sutuoktinis;
  • esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis profesinės karo tarnybos kario, atliekančio karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, sutuoktinis esate nedirbantis ir neturintis draudžiamųjų pajamų bei užsienyje gyvenantis deleguoto asmens, perkelto į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, sutuoktinis;
  • esate LR Prezidento sutuoktinis;
  • esate sportininkas, kuriam Sporto įstatymo nustatyta tvarka yra mokama valstybės stipendija, ir neturite kitų draudžiamųjų pajamų;
  • turite meno kūrėjo statusą.
 • Turite  ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios tėvystės atostogų dienos arba pasirinkto tėvystės laikotarpio dienos.
 • Reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. 

 Svarbu! 

Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į tėvystės išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į tėvystės išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį.

Savarankiškai dirbantiems asmenims, įgijusiems teisę gauti tėvystės išmoką, išmoka mokama neatsižvelgiant į jos laikotarpiu turėtas savarankiškos veiklos pajamas.

Suskleisti

Prašymą skirti tėvystės išmoką. 

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo, autorius, sportininkas, atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais, meno kūrėjo statusą turintis asmuo, sportininkas, gaunantis stipendiją bei deleguoto valstybės tarnautojo sutuoktinis pildydami prašymą privalote jame nurodyti pasirinktą tėvystės laikotarpį.

 

Prašymą skirti tėvystės išmoką galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą skirti tėvystės išmoką, GPS3.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

 Svarbu!

Jeigu tėvystės atostogomis arba tėvystės laikotarpiu naudositės dalimis (tėvystės atostogos gali būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis), tai dėl kiekvienos iš jų turėsite pateikti atskirą prašymą skirti tėvystės išmoką.
  
Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo tėvystės išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir / ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:
 1. Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir / ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykę į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite / žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio(-ių) pavadinimą(-us) ir darbo laikotarpį(-ius).
Suskleisti
 1. Įsakymo nuorašas dėl tėvystės atostogų suteikimo, jei šių duomenų darbdavys dar nėra pateikęs „Sodrai”.
 2. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 3. Įvaikinimo faktą patvirtinantis dokumentas (teismo sprendimo įvaikinti išrašas).
 4. Darbdavio pažyma apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei tėvystės atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti prisijungęs prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 5. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantis dokumentas, jei tėvystės atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pavyzdžiui, atlikto darbo perdavimo–priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 6. Dokumentai, patvirtinantys gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei tėvystės atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažyma ar kt.
Suskleisti
 • Tėvystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU) dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Tėvystės išmokos mokėjimas gali būti skaidomas į dvi dalis. Jei pasirinkote tėvystės atostogas arba tėvystės laikotarpį skaidyti į dvi dalis su pertrauka, tai teisė į antrą tėvystės išmokos dalį bus apskaičiuojama iš naujo pagal Jūsų KU.
 • Jei per tėvystės atostogas gaunate draudžiamųjų (išskyrus savarankiškos veiklos pajamas) arba kitų darbinės veiklos pajamų, ligos išmokas, ir šių pajamų dydis mažesnis už Jums paskirtą tėvystės išmoką, Jums bus išmokėtas skirtumas tarp tėvystės išmokos ir Jūsų gautų pajamų.

Pavyzdys. Asmeniui už 2024 m. vasario 1 d. gimusį vaiką nuo 2024 m. balandžio 2 d. suteiktos tėvystės atostogos ir paskirta 887,68 Eur dydžio tėvystės išmoka. Balandžio mėnesį asmuo gauna darbinės veiklos pajamų, kurių suma – 600 Eur. Jam bus mokamas paskirtos tėvystės išmokos ir pajamų skirtumas – 287,68 Eur (887,68 Eur – 600 Eur).

 • Tėvystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos tėvystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Maksimalus KU tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos, dydžio:
Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), EUR
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2023, III ketv. 2005,90
2023, IV ketv. 2097,30

 

1 pavyzdys
Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniais darbo užmokesčiai, teisę į tėvystės išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 15 d., tai maksimalus KU tėvystės išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio  darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90  Eur * 2).
  

2 pavyzdys
Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, teisę į tėvystės išmoką įgijo nuo 2024 m. balandžio 15 d., tai maksimalus KU tėvystės išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. IV ketv. šalies vidutinio  darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2097,30 Eur * 2).
   

Minimalūs išmokos dydžiai

2024 m. II ketv.:
 • Mėnesio – 440 €*.
 • Dienos – 21,05 €. 
 
* 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.
 

 Svarbu! Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems tėvystės išmoką, jos dydis nėra mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi pajamų iš savarankiškos veiklos pajamų. Tačiau išmokos dydis,  mažinamas, jeigu asmuo turi darbinės veiklos pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar išmokų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių (pvz., gauna ligos išmoką). Mokant tėvystės išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

 

Tėvystės išmokos dydis 
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos
2023, I ketv. 2772,86 132,67
2023, II ketv. 2929,11 140,15
2023, III ketv. 3022,36 144,61
2023, IV ketv. 3084,27 147,57
2024, I ketv. 3112,35 148,92
2024, II ketv. 3254,17 155,70
Suskleisti
 • Tėvystės išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos tėvystės išmokos sumos yra išskaičiuojamas GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. (15 proc.) bei PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” → „Tėvystės išmoka” „Mokėjimas”.
 
Suskleisti
 • Sprendimas dėl tėvystės išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą pervedama per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Suskleisti
 • Tėvystės išmoka, nepriklausomai nuo vienu metu gimusių vaikų skaičiaus, mokama už tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpį (ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų), kuris gali būti skaidomas į dvi dalis.
 • Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai, įvaikinus vaiką – per vienus metus nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos.
 • Gimus negyvam vaikui, kurio priežiūrai dar neprasidėjo tėvystės atostogos ar tėvystės laikotarpis, tėvystės išmoka skiriama ir mokama už visą tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpį, jeigu tėvystės atostogos ar laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo negyvo vaiko gimimo. 
 • Mirus vaikui, kurio priežiūrai dar neprasidėjo tėvystės atostogos ar tėvystės laikotarpis (ar jų dalis), tėvystės išmoka skiriama ir išmokama vienu kartu už visą ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų suteiktų tėvystės atostogų ar pasirinktą tėvystės laikotarpį arba už likusį nepanaudotą iki 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpį, jeigu iki gimusio vaiko mirties jau buvo pasinaudota pirma tėvystės atostogų dalimi ar pirma pasirinkto tėvystės laikotarpio dalimi. 
 • Mirus vaikui, prasidėjusių tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpiu, tėvystės išmoka skiriama ir mokama iki suteiktų tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpio pabaigos. 
 • Tėvystės išmoka (ar jos dalis) mokama už darbo dienas (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Ji išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms ar tėvystės laikotarpiui, jei suteikiamos nepertraukiamos tėvystės atostogos ar pasirenkamas nepertraukiamas tėvystės laikotarpis, arba pasibaigus kiekvienai tėvystės atostogų ar tėvystės laikotarpio daliai. Jeigu sprendimas dėl tėvystės išmokos skyrimo priimamas nepasibaigus tėvystės atostogoms arba pasirinktam tėvystės laikotarpiui, išmoka mokama per 5 darbo dienas nuo šių atostogų ar pasirinkto tėvystės laikotarpio pabaigos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!