Teisine-informacija.png

Naujausi teisės aktų pakeitimai

2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-533 „Dėl darbuotojų su negalia kvotos neužtikrinimo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo“


2023 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-487 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2023–2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo pakeitimo“


2023 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIV-2273


2023 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 31-5 ir 31-9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2249


2023 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-300 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-296 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-292 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2023 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-288 „Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. V-224 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-171 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Suskleisti

2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3313 4 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-847


2021 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 14, 16, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-752


2021 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 19-1, 21, 23, 32, 33, 34, 34-1, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas Nr. XIV-750


2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo Nr. XIV-352 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-679


2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-678


2021 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 33 ir 35-6 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-659


2021 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-658


2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-436 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-480


 

2021 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7, 10, 13, 15 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-08-01 (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-07-15)

Teisės aktų registras: 2021-15857


 

2021 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-15 (Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021-07-09)

Teisės aktų registras: 2021-15470


 

2021 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01

Teisės aktų registras: 2021-15455


 

2021 m. birželio 22 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-122 1, 2, 5 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01

Teisės aktų registras: 2021-14793


 

2021 m. birželio 8 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-06-16

Teisės aktų registras: 2021-13641


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 25, 35, 41, 42, 43 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01 (Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-06-10)

Teisės aktų registras: 2021-13151


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7, 10, 13 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-06-10)

Teisės aktų registras: 2021-13154


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-06-10

Teisės aktų registras: 2021-13157


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01

Teisės aktų registras: 2021-13158


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01 (Įstatymo 1 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2022-07-01)

Teisės aktų registras: 2021-13159


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01

Teisės aktų registras: 2021-13160


 

2021 m. gegužės 27 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01

Teisės aktų registras: 2021-13163


 

2021 m. balandžio 29 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-06-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-05-05)

Teisės aktų registras: 2021-09686


 

2021 m. kovo 30 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01

Teisės aktų registras: 2021-07272


 

2021 m. kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo Nr. I-732 3, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-04-01

Teisės aktų registras: 2021-06554


 

2021 m. kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 5 ir 15-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-07-01 (Įstatymo 3 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021-04-01)

Teisės aktų registras: 2021-06556


 

2021 m. sausio 14 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2051 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-23

Teisės aktų registras: 2021-01180


 

2021 m. sausio 14 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-23

Teisės aktų registras: 2021-01179


 

2021 m. sausio 14 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-20

Teisės aktų registras: 2021-00841


 

2021 m. sausio 14 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-03-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-01-20)

Teisės aktų registras: 2021-00840

Suskleisti

2020 m. gruodžio 23 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-12-30)

Teisės aktų registras: 2020-28988


 

2020 m. gruodžio 23 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 9 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-12-30. Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2021-02-01)

Teisės aktų registras: 2020-28981


 

2020 m. gruodžio 23 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3011 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-12-30

Teisės aktų registras: 2020-28980


 

2020 m. gruodžio 23 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 19-1, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalis, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14 ,16 straipsniai ir 17 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-12-30. Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis ir 15 straipsnis įsigalioja 2021-04-01)

Teisės aktų registras: 2020-28979


 

2020 m. gruodžio 22 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-12-29)

Teisės aktų registras: 2020-28790


 

2020 m. gruodžio 15 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2020-12-24)

Teisės aktų registras: 2020-28362


 

2020 m. gruodžio 8 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01

Teisės aktų registras: 2020-27396


 

2020 m. gruodžio 3 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-12-16)

Teisės aktų registras: 2020-27343


 

2020 m. gruodžio 3 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-12-16

Teisės aktų registras: 2020-27344


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2346 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-11-21

Teisės aktų registras: 2020-24534


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-11-21

Teisės aktų registras: 2020-24533


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-11-21

Teisės aktų registras: 2020-24530


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3203 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-11-19

Teisės aktų registras: 2020-24263


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 22 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01

Teisės aktų registras: 2020-24262


 

2020 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 35-10 ir 35-11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-11-19
Teisės aktų registras: 2020-24259​

 

2020 m. lapkričio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-11-14
Teisės aktų registras: 2020-23938

 

2020 m. lapkričio 5 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-11-14
Teisės aktų registras: 2020-23939

 

2020 m. spalio 1 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 13-1, 28, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01
Teisės aktų registras: 2020-21253

 

2020 m. spalio 1 d.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01
Teisės aktų registras: 2020-21251

 

2020 m. rugsėjo 29 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-10-10
Teisės aktų registras: 2020-21152

 

2020 m. birželio 26 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 56 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01
Teisės aktų registras: 2020-15497

 

2020 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-09
Teisės aktų registras: 2020-15405

 

2020 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01
Teisės aktų registras: 2020-15396

 

2020 m. birželio 26 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 9, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-06-30 (Įstatymo 1, 2, 3 ir 5 straipsniai įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2021-01-01)
Teisės aktų registras: 2020-14371

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01
Teisės aktų registras: 2020-13465

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2022-01-01
Teisės aktų registras: 2020-13464

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-06-16)
Teisės aktų registras: 2020-13047

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2021-01-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-06-16
 
Teisės aktų registras: 2020-13046

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-06-16
 
Teisės aktų registras: 2020-13045

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-06-12
 
Teisės aktų registras: 2020-12830

 

2020 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 41, 42, 44 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-06-12
 
Teisės aktų registras: 2020-12829

 

2020 m. gegužės 21 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2762 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-26
 
Teisės aktų registras: 2020-11072

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-19
 
Teisės aktų registras: 2020-10980

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01
 
Teisės aktų registras: 2020-10934

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01
 
Teisės aktų registras: 2020-10916

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01 (Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2020-05-22)
 
Teisės aktų registras: 2020-10793

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 33 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-05-22)
 
Teisės aktų registras: 2020-10792

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 8, 9, 17, 23, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01 (Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-05-22)
 
Teisės aktų registras: 2020-10791

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 23, 32, 34-1  straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-1 straipsniu įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-22 (Įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2020-07-01. Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2020-11-01)
 
Teisės aktų registras: 2020-10788

 

2020 m. gegužės 7 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-15 (Įstatymo 11 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-06-01)
 
Teisės aktų registras: 2020-10371

 

2020 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-08 
 
Teisės aktų registras: 2020-09849

 

2020 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 22, 24, 25, 37, 44, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-05-08 (Įstatymo 6 straipsnis, 8 straipsnio 3, 5, 6 dalys ir 9 straipsnis įsigalioja 2020-06-01. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2020-07-01)
 
Teisės aktų registras: 2020-09848

 

2020 m. balandžio 21 d.

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01 (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2020-04-30)
 
Teisės aktų registras: 2020-08968

 

2020 m. balandžio 21 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 27 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01
 
Teisės aktų registras: 2020-08967

 

2020 m. balandžio 21 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 8, 10, 12, 18, 22, 23, 26, 28, 38 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-07-01 (Įstatymo 13 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020-04-30)
 
Teisės aktų registras: 2020-08965

 

2020 m. balandžio 21 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-04-30
 
Teisės aktų registras: 2020-08964

 

2020 m. balandžio 7 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 8 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-04-11
 
Teisės aktų registras: 2020-07702

 

2020 m. balandžio 7 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-04-10
 
Teisės aktų registras: 2020-07511

 


2020 m. kovo 17 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-1 straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-03-19
 
Teisės aktų registras: 2020-05703
 
Suskleisti

2019 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-12-31
 
Teisės aktų registras: 2019-21563

 

2019 m. gruodžio 20 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-12-31
 
Teisės aktų registras: 2019-21421

 

2019 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 7, 8, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-01-01 (Įstatymo 2 straipnis ir 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-12-22)
 
Teisės aktų registras: 2019-20993

 

2019 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnis įsigalioja 2019-12-22)
 
Teisės aktų registras: 2019-20992

 

2019 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2020-01-01 (Įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2019-12-22)
 
Teisės aktų registras: 2019-20991

 

2019 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-12-22
 
Teisės aktų registras: 2019-20987

 

2019 m. lapkričio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-11-21
 
Teisės aktų registras: 2019-18534

 

2019 m. lapkričio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-11-21
 
Teisės aktų registras: 2019-18533

 

2019 m. spalio 31 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-11-01
 
Teisės aktų registras: 2019-17353

 

2019 m. spalio 31 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-11-01
 
Teisės aktų registras: 2019-17354

 

2019 m. spalio 25 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-666 "Dėl Elektroninių pranešimų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-10-26
 
Teisės aktų registras: 2019-17007

 

2019 m. spalio 23 d.

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. V-423 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo"

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-10-25
 
Teisės aktų registras: 2019-16826

 

2019 m. spalio 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-10-25
 
Teisės aktų registras: 2019-16825

 

2019 m. spalio 7 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-10-08
 
Teisės aktų registras: 2019-15899

 

2019 m. rugpjūčio 9 d.

 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-08-09
 
Teisės aktų registras: 2019-13046

 

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-09-01
 
Teisės aktų registras: 2019-12708

 

2019 m. liepos 16 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-08-01
 
Teisės aktų registras: 2019-12450

 

2019 m. liepos 16 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-07-30 (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019-09-01. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.)
 
Teisės aktų registras: 2019-12437

 

2019 m. birželio 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-15
 
Teisės aktų registras: 2019-09673

 

2019 m. birželio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-13
 
Teisės aktų registras: 2019-09522

 

2019 m. birželio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-13
 
Teisės aktų registras: 2019-09521

 

2019 m. birželio 6 d.

Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakyme Nr. V-523 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2019-06-07
 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-09-01
 
Teisės aktų registras: 2019-08068

 

2019 m. gegužės 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-358 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ papildymo

Įsigalioja: 2019-05-22
 
Teisės aktų registras: 2019-08048

 

2019 m. gegužės 13 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-14
 
Teisės aktų registras: 2019-07614

 

2019 m. balandžio 26 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-06-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2019-05-07)
 
Teisės aktų registras: 2019-07320

 

2019 m. balandžio 24 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-01
 
Teisės aktų registras: 2019-06964

 

2019 m. balandžio 3 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-04-04
 
Teisės aktų registras: 2019-05432

 

2019 m. vasario 4 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-16
 
Teisės aktų registras: 2019-01638

 

2019 m. sausio 8 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. P1-66 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas, Ježy Miskio nusišalinimo" pakeitimo.

Įsakymą rasite paspaudę įkoną - 

Suskleisti

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 
 

Teisės aktų registras: 2018-21786


2018 m. gruodžio 28 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-21791


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-12-29 (Nutarimo 1 punktas ir 2.1, 2.2, 2.4–2.14 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2018-21855


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21858


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 (Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną)
 

Teisės aktų registras: 2018-21861


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21862


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 (Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-21863


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21864


2018 m. gruodžio 7 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-11 (šio įsakymo 1.1-1.5, 1.7-1.12, 1.14, 1.15.2-1.15.8, 1.15.10-1.15.13, 1.15.15-1.15.16, 1.15.20 ir 1.15.30-1.15.34 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 1.6, 1.13, 1.15.18-1.15.19, 1.15.21-1.15.24 ir 1.15.35 papunkčiai įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-20128


2018 m. lapkričio 29 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-11-30
 

Teisės aktų registras: 2018-19363


2018 m. lapkričio 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-11-20 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018-12-01)
 

Teisės aktų registras: 2018-18634


2018 m. lapkričio 13 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-18336


2018 m. spalio 26 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-30 (1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.; 1.3 papunktis įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-17044


2018 m. spalio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-16
 

Teisės aktų registras: 2018-16208


2018 m. spalio 3 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-06
 

Teisės aktų registras: 2018-15876


2018 m. spalio 1 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-02 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019-01-01)
 

Teisės aktų registras: 2018-15473


2018 m. rugsėjo 26 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1037 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-15308


2018 m. rugsėjo 26 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-15184


2018 m. rugsėjo 3 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-14707


2018 m. rugsėjo 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-20 
 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigalioja: 2018-09-11 
 

Teisės aktų registras: 2018-14302


2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-08 
 

Teisės aktų registras: 2018-14186


2018 m. rugpjūčio 8 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 "Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-08-10 
 

Teisės aktų registras: 2018-12971


2018 m. rugpjūčio 2 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V- 352 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-08-04 
 

Teisės aktų registras: 2018-12798


2018 m. liepos 30 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V- 243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-12672


2018 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-12061


2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo VI-1 skyriumi  įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja nuo 2018-07-06)
 

Teisės aktų registras: 2018-11462


2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11461

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 47, 48, 53 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8 straipsniai ir 9 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11460

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2, 5, 6 ir 7 dalys įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsniai įsigalioja 2020-01-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-11459

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 3, 7, 9 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11456

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos prezidento valstybinės rentos įstatymo Nr. X-980 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11455

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo Nr. IX-1789 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11454

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio  pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-07-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11453

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1. 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-882  3  straipsnio pripažinimo netekusio galios ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-07-06
 
Teisės aktų registras: 2018-11451

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11450

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11442

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir 51, 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11437 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2, 3, 6, 8, 13, 15  ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis sigalioja 2019-07-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-11436 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 15, 19, 26  ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 1, 4 straipsniai ir 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11434 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24  ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11433

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 4, 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-07-06 
 
Teisės aktų registras: 2018-11430

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-10979
 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2018-07-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-10978
 

2018 m. birželio 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-22
 
Teisės aktų registras: 2018-10208

2018 m. birželio 11 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A1-238/V-236 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-22
 
Teisės aktų registras: 2018-10091
 

2018 m. birželio 11 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Draudėjų skolų valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-12
 
Teisės aktų registras: 2018-09737

2018 m. gegužės 31 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas

Įsigalioja: 2018-11-01 (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2018-06-12)
 
Teisės aktų registras: 2018-09737
 

2018 m. balandžio 19 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-04-20
 
Teisės aktų registras: 2018-06249
 

2018 m. balandžio 10 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-04-12
 
Teisės aktų registras: 2018-05825

2018 m. balandžio 3 d.

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-134 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2018-04-04
 
Teisės aktų registras: 2018-05162

2018 m. kovo 30 d.

Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo

Įsigalioja: 2018-03-31 (Įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-04987

2018 m. kovo 30 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-03-31 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-04989

2018 m. kovo 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-22
 
Teisės aktų registras: 2018-04266

2018 m. kovo 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-20
 
Teisės aktų registras: 2018-04160

2018 m. kovo 14 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-21
 
Teisės aktų registras: 2018-04211

2018 m. kovo 7 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-15
 
Teisės aktų registras: 2018-03907

2018 m. vasario 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-28 (įsakymo 1.2-1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.; įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-03108

2018 m. vasario 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-28
 
Teisės aktų registras: 2018-03106

2018 m. vasario 26 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja 2018-02-27
 
Teisės aktų registras: 2018-03003

2018 m. vasario 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-24 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. kovo 1 dieną.)
 
Teisės aktų registras: 2018-02838

2018 m. vasario 21 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-27 (Nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-02955

2018 m. vasario 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir Valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Įsigalioja 2018-02-06
 
Teisės aktų registras: 2018-01774
 

2018 m. sausio 29 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-01
 
Teisės aktų registras: 2018-01481
 

2018 m. sausio 25 d.


2018 m. sausio 24 d.


2018 m. sausio 23 d.


2018 m. sausio 17 d.


2018 m. sausio 12 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-04-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-01-23.)
 
Teisės aktų registras: 2018-00962

2018 m. sausio 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja 2018-01-06
 
Teisės aktų registras: 2018-00259

2018 m. sausio 2 d.

Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakyme Nr. V-665 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. Nr. 104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja 2018-01-03
 
Teisės aktų registras: 2018-00071

2018 m. sausio 2 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-01-03
 
Teisės aktų registras: 2018-00068

2018 m. sausio 2 d.

Dėl 2018 metų indeksavimo koeficiento, bazinės pensijos dydžio, našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir apskaitos vieneto vertės

Įsigalioja 2018-01-03
Negalioja nuo 2018-02-01

Teisės aktų registras: 2018-00081


2018 m. sausio 2 d.

Dėl 2017 metų draudžiamųjų pajamų

Įsigalioja 2018-01-03

Teisės aktų registras: 2018-00065

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-02-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!