Teisine-informacija.png

Naujausi teisės aktų pakeitimai

2019 metai

2019 m. spalio 7 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 
Įsigalioja: Įsigalioja 2019-10-08
 
Teisės aktų registras: 2019-15899

 

2019 m. rugpjūčio 9 d.

 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-08-09
 
Teisės aktų registras: 2019-13046

 

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-09-01
 
Teisės aktų registras: 2019-12708

 

2019 m. liepos 16 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-08-01
 
Teisės aktų registras: 2019-12450

 

2019 m. liepos 16 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2019-07-30 (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019-09-01. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.)
 
Teisės aktų registras: 2019-12437

 

2019 m. birželio 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-15
 
Teisės aktų registras: 2019-09673

 

2019 m. birželio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-13
 
Teisės aktų registras: 2019-09522

 

2019 m. birželio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-06-13
 
Teisės aktų registras: 2019-09521

 

2019 m. birželio 6 d.

Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakyme Nr. V-523 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2019-06-07
 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-09-01
 
Teisės aktų registras: 2019-08068

 

2019 m. gegužės 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-358 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ papildymo

Įsigalioja: 2019-05-22
 
Teisės aktų registras: 2019-08048

 

2019 m. gegužės 13 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-14
 
Teisės aktų registras: 2019-07614

 

2019 m. balandžio 26 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-06-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2019-05-07)
 
Teisės aktų registras: 2019-07320

 

2019 m. balandžio 24 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-01
 
Teisės aktų registras: 2019-06964

 

2019 m. balandžio 3 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-04-04
 
Teisės aktų registras: 2019-05432

 

2019 m. vasario 4 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-05-16
 
Teisės aktų registras: 2019-01638

 

2019 m. sausio 8 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. P1-66 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas, Ježy Miskio nusišalinimo" pakeitimo.

Įsakymą rasite paspaudę įkoną - 

Suskleisti
2018 metai

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 
 

Teisės aktų registras: 2018-21786


2018 m. gruodžio 28 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-21791


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-12-29 (Nutarimo 1 punktas ir 2.1, 2.2, 2.4–2.14 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2018-21855


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21858


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-29 (Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną)
 

Teisės aktų registras: 2018-21861


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21862


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 (Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-21863


2018 m. gruodžio 27 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-21864


2018 m. gruodžio 7 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-12-11 (šio įsakymo 1.1-1.5, 1.7-1.12, 1.14, 1.15.2-1.15.8, 1.15.10-1.15.13, 1.15.15-1.15.16, 1.15.20 ir 1.15.30-1.15.34 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 1.6, 1.13, 1.15.18-1.15.19, 1.15.21-1.15.24 ir 1.15.35 papunkčiai įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-20128


2018 m. lapkričio 29 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-11-30
 

Teisės aktų registras: 2018-19363


2018 m. lapkričio 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-11-20 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018-12-01)
 

Teisės aktų registras: 2018-18634


2018 m. lapkričio 13 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01
 

Teisės aktų registras: 2018-18336


2018 m. spalio 26 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-30 (1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.; 1.3 papunktis įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.)
 

Teisės aktų registras: 2018-17044


2018 m. spalio 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-16
 

Teisės aktų registras: 2018-16208


2018 m. spalio 3 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-06
 

Teisės aktų registras: 2018-15876


2018 m. spalio 1 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-10-02 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019-01-01)
 

Teisės aktų registras: 2018-15473


2018 m. rugsėjo 26 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1037 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-15308


2018 m. rugsėjo 26 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-15184


2018 m. rugsėjo 3 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-14707


2018 m. rugsėjo 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-20 
 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigalioja: 2018-09-11 
 

Teisės aktų registras: 2018-14302


2018 m. rugsėjo 6 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-08 
 

Teisės aktų registras: 2018-14186


2018 m. rugpjūčio 8 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 "Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-08-10 
 

Teisės aktų registras: 2018-12971


2018 m. rugpjūčio 2 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V- 352 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-08-04 
 

Teisės aktų registras: 2018-12798


2018 m. liepos 30 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V- 243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2018-09-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-12672


2018 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 

Teisės aktų registras: 2018-12061


2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo VI-1 skyriumi  įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja nuo 2018-07-06)
 

Teisės aktų registras: 2018-11462


2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11461

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 47, 48, 53 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8 straipsniai ir 9 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11460

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2, 5, 6 ir 7 dalys įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsniai įsigalioja 2020-01-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-11459

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 3, 7, 9 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11456

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos prezidento valstybinės rentos įstatymo Nr. X-980 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11455

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo Nr. IX-1789 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11454

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio  pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-07-01
 
Teisės aktų registras: 2018-11453

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1. 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-882  3  straipsnio pripažinimo netekusio galios ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-07-06
 
Teisės aktų registras: 2018-11451

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11450

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11442

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir 51, 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11437 

2018 m. birželio 28 d.

 

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2, 3, 6, 8, 13, 15  ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-07-06. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis sigalioja 2019-07-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-11436 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 15, 19, 26  ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 1, 4 straipsniai ir 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2018-07-06)
 
Teisės aktų registras: 2018-11434 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24  ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-11433

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 4, 5, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-07-06 
 
Teisės aktų registras: 2018-11430

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 
 
Teisės aktų registras: 2018-10979
 

2018 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2018-07-01)
 
Teisės aktų registras: 2018-10978
 

2018 m. birželio 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-22
 
Teisės aktų registras: 2018-10208

 


2018 m. birželio 11 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A1-238/V-236 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-22
 
Teisės aktų registras: 2018-10091
 
 

2018 m. birželio 11 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Draudėjų skolų valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-06-12
 
Teisės aktų registras: 2018-09737
 

 

2018 m. gegužės 31 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas

Įsigalioja: 2018-11-01 (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2018-06-12)
 
Teisės aktų registras: 2018-09737
 
 

 

2018 m. balandžio 19 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-04-20
 
Teisės aktų registras: 2018-06249
 
 

2018 m. balandžio 10 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-04-12
 
Teisės aktų registras: 2018-05825

 


2018 m. balandžio 3 d.

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-134 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2018-04-04
 
Teisės aktų registras: 2018-05162
 
 

2018 m. kovo 30 d.

Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo

Įsigalioja: 2018-03-31 (Įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-04987

 


2018 m. kovo 30 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-03-31 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-04989

 


2018 m. kovo 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-22
 
Teisės aktų registras: 2018-04266

 


2018 m. kovo 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-20
 
Teisės aktų registras: 2018-04160

 


2018 m. kovo 14 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-21
 
Teisės aktų registras: 2018-04211

 


2018 m. kovo 7 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-03-15
 
Teisės aktų registras: 2018-03907

 


2018 m. vasario 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-28 (įsakymo 1.2-1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.; įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-03108

 


2018 m. vasario 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-28
 
Teisės aktų registras: 2018-03106
 
 

2018 m. vasario 26 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja 2018-02-27
 
Teisės aktų registras: 2018-03003
 
 

2018 m. vasario 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-24 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. kovo 1 dieną.)
 
Teisės aktų registras: 2018-02838
 
 

2018 m. vasario 21 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-27 (Nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.)
 
Teisės aktų registras: 2018-02955

 


2018 m. vasario 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir Valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Įsigalioja 2018-02-06
 
Teisės aktų registras: 2018-01774
 

2018 m. sausio 29 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-02-01
 
Teisės aktų registras: 2018-01481
 

2018 m. sausio 25 d.

 


2018 m. sausio 24 d.

 


2018 m. sausio 23 d.


2018 m. sausio 17 d.


2018 m. sausio 12 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-04-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-01-23.)
 
Teisės aktų registras: 2018-00962
 

2018 m. sausio 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja 2018-01-06
 
Teisės aktų registras: 2018-00259

 


2018 m. sausio 2 d.

Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakyme Nr. V-665 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. Nr. 104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja 2018-01-03
 
Teisės aktų registras: 2018-00071

2018 m. sausio 2 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2018-01-03
 
Teisės aktų registras: 2018-00068

2018 m. sausio 2 d.

Dėl 2018 metų indeksavimo koeficiento, bazinės pensijos dydžio, našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir apskaitos vieneto vertės

Įsigalioja 2018-01-03
Negalioja nuo 2018-02-01

Teisės aktų registras: 2018-00081


2018 m. sausio 2 d.

Dėl 2017 metų draudžiamųjų pajamų

Įsigalioja 2018-01-03

Teisės aktų registras: 2018-00065


 

Suskleisti
2017 metai

 

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2017-12-30. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-01-01.)
 
Teisės aktų registras: 2017-21664

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01
 
Teisės aktų registras: 2017-21663

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01
 
Teisės aktų registras: 2017-21657

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01
 
Teisės aktų registras: 2017-21640

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01
 
Teisės aktų registras: 2017-21639

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-01-01.)
 
Teisės aktų registras: 2017-21633

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-10-01 (Įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2017-12-30. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-01-01.)
 
Teisės aktų registras: 2017-21627

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-30)
 
Teisės aktų registras: 2017-21602

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-650 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2017-12-30
 
Teisės aktų registras: 2017-21601

2017 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja 2018-01-01
 
Teisės aktų registras: 2017-21595

2017 m. gruodžio 27 d.

Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo

Įsigalioja: 2018-01-01

Teisės aktų registras: 2017-21333

 

 

2017 m. gruodžio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-681/EV-10 „Dėl Socialinio draudimo pranešimų duomenų neįrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą, kai draudėjas nevykdo veiklos, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-28 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2017-21237

 


2017 m. gruodžio 22 d.

Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: 2018-01-01

Teisės aktų registras: 2017-21168

 


​​2017 m. gruodžio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-23 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018-01-01.)

Teisės aktų registras: 2017-21023

 


2017 m. gruodžio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-23 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018-01-01.)

Teisės aktų registras: 2017-21021

 


2017 m. gruodžio 21 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įsakymo 1.3.15 papunktis įsigalioja 2018-07-01.)

Teisės aktų registras: 2017-21173

 


​​2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018 m. sausio 1 d.

Teisės aktų registras: 2017-20932

 


​​2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018 m. sausio 1 d.

Teisės aktų registras: 2017-20929

 


​​2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo įgyvendinimo

Įsigalioja: 2017-12-23 (Nutarimo 2 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2017-20744

 


​​2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2018-01-01

Teisės aktų registras: 2017-20709


 

2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20546

 


2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20545

 


2017 m. gruodžio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. Nr. 104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20544

 


2017 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-29 (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-01-01. Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-01.)

Teisės aktų registras: 2017-21498

 


2017 m. gruodžio 18 d.

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-12-20 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018-01-01)

Teisės aktų registras: 2017-20385

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-29 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-01)

Teisės aktų registras: 2017-21484

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Įsigalioja: 2019-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2017-12-29. Įstatymo 1 straipsnis ir 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-01-01)

Teisės aktų registras: 2017-21483

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 31-5 ir 31-9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-04-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-21)

Teisės aktų registras: 2017-20566

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20569

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20564

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20433

 


2017 m. gruodžio 7 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01

Teisės aktų registras: 2017-20328

 


2017 m. gruodžio 7 d.

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2017-12-19. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-01-01 ir galioja iki 2018-03-31. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-04-01.)

Teisės aktų registras: 2017-20327

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 20, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-245 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-12-14

Teisės aktų registras: 2017-20051

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.)

Teisės aktų registras: 2017-20050

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01

 

Teisės aktų registras: 2017-20049

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-04-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.)

Teisės aktų registras: 2017-20048

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 11 straipsnis, 13 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2017-12-14. Įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2019-01-01.)

Teisės aktų registras: 2017-20047

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01

 

Teisės aktų registras: 2017-20045

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-12-14

Teisės aktų registras: 2017-20044

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.)

Teisės aktų registras: 2017-20028

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14)

Teisės aktų registras: 2017-20027

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12, 13 straipsnių ir antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-12-14.)

Teisės aktų registras: 2017-20026

 


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 15, 19, 20, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 2, 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis įsigalioja 2017-12-14.)

Teisės aktų registras: 2017-20025

 


2017 m. lapkričio 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-11-29

Teisės aktų registras: 2017-18845

 


2017 m. lapkričio 23 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-11-24 (įsakymo 1.5 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną)

Teisės aktų registras: 2017-18481

 


2017 m. lapkričio 23 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-11-24 (įsakymo 1.3, 1.5-1.9, 1.12 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2017-18480

 


2017 m. lapkričio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-11-24

Teisės aktų registras: 2017-18463

 


2017 m. lapkričio 21 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2514 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-11-24

Teisės aktų registras: 2017-18515

 


2017 m. lapkričio 21 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 4 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2017-11-24)

Teisės aktų registras: 2017-18514

 


2017 m. lapkričio 16 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 15, 21, 26, 27, 30 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2, 26-1 straipsniais įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-11-24)

Teisės aktų registras: 2017-18508

 


2017 m. lapkričio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-11-21

Teisės aktų registras: 2017-18284

 


2017 m. lapkričio 9 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-300 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-11-17

Teisės aktų registras: 2017-18149

 


2017 m. spalio 18 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-10-20

Teisės aktų registras: 2017-16513

 


2017 m. spalio 12 d.

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2017-10-24)

Teisės aktų registras: 2017-16700

 


2017 m. spalio 9 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-10-09

Teisės aktų registras: 2017-15998

 


2017 m. spalio 4 d.

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. V-278 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2017-10-06

Teisės aktų registras: 2017-15795

 


2017 m. rugsėjo 15 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

Įsigalioja: 2017-09-16

Teisės aktų registras: 2017-14744

 


2017 m. rugsėjo 6 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio, šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-09-08

Teisės aktų registras: 2017-14342

 


2017 m. rugpjūčio 30 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-09-08

Teisės aktų registras: 2017-14317

 


2017 m. rugsėjo 4 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-09-06

Teisės aktų registras: 2017-14162

 


2017 m. rugpjūčio 29 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-08-31

Teisės aktų registras: 2017-13816

 


2017 m. rugpjūčio 23 d.

Dėl korektūros klaidų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakyme Nr. V-398 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-688 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo " pakeitimo" ištaisymo

Įsigalioja: 2017-08-24

Teisės aktų registras: 2017-13590

 


2017 m. rugpjūčio 11 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2017-08-14

Teisės aktų registras: 2017-13291

 


2017 m. rugpjūčio 9 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-08-11

Teisės aktų registras: 2017-13218


 

2017 m. liepos 24 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-07-25 (1 punktas išskyrus 1.5 ir 1.6 papunkčius įsigalioja 2017-08-01; 1.5 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2017-07-25.)

Teisės aktų registras: 2017-12563


 

2017 m. liepos 24 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Įsigalioja: 2017-07-25

Teisės aktų registras: 2017-12564


 

2017 m. liepos 11 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 8, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-18.)

Teisės aktų registras: 2017-12334


 

2017 m. liepos 11 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-08-01 (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-18.)

Teisės aktų registras: 2017-12340


 

2017 m. liepos 7 d.

Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo

Įsigalioja: 2017-07-18

Teisės aktų registras: 2017-12252


 

2017 m. liepos 12 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. v-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-07-14

Teisės aktų registras: 2017-12091


 

2017 m. liepos 5 d.

Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-07-14

Teisės aktų registras: 2017-12184


 

2017 m. birželio 30 d.

Dėl Fondo tarybos reglamento patvirtinimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-07-11

Teisės aktų registras: 2017-11811


 

2017 m. birželio 28 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-07-01

Teisės aktų registras: 2017-11186


 

2017 m. birželio 21 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-06-27

Teisės aktų registras: 2017-10822


 

2017 m. birželio 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-07-01

Teisės aktų registras: 2017-10233


 

2017 m. birželio 8 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-06-15.)

Teisės aktų registras: 2017-10030


 

2017 m. birželio 8 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-06-08 (Įsakymo 1.1, 1.2.1-1.2.6 papunkčiai įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.)

Teisės aktų registras: 2017-09625


 

2017 m. birželio 6 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-06-15

Teisės aktų registras: 2017-10025


 

2017 m. birželio 6 d. 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-139 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-06-15

Teisės aktų registras: 2017-10023


 

2017 m. birželio 5 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-06-07

Teisės aktų registras: 2017-09596


 

2017 m. birželio 1 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01

Teisės aktų registras: 2017-09775


 

2017 m. gegužės 25 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-05-26

Teisės aktų registras: 2017-08792


 

2017 m. gegužės 11 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio pakeitimo įstatymas 

Įsigalioja: 2017-06-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-05-25)

Teisės aktų registras: 2017-08720


 

2017 m. gegužės 10 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-05-16

Teisės aktų registras: 2017-08184


 

2017 m. gegužės 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-05-09

Teisės aktų registras: 2017-07730


 

2017 m. balandžio 26 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-30 ,,Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-28

Teisės aktų registras: 2017-06982


 

2017 m. balandžio 20 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-04-27)

Teisės aktų registras: 2017-06977


 

2017 m. balandžio 20 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-04-27

Teisės aktų registras: 2017-06976


 

2017 m. balandžio 12 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-21

Teisės aktų registras: 2017-06647


 

2017 m. balandžio 12 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-21

Teisės aktų registras: 2017-06646


 

2017 m. balandžio 12 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-19 (Nuostatų 34, 35, 36 ir 37 punktai įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną).

Teisės aktų registras: 2017-06543


 

2017 m. balandžio 10 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-12

Teisės aktų registras: 2017-06142


 

2017 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 20, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-04-07

Teisės aktų registras: 2017-05916


 

2017 m. balandžio 3 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-04-05

Teisės aktų registras: 2017-05532


 

2017 m. kovo 28 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-489 „Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-03-29

Teisės aktų registras: 2017-04981


 

2017 m. kovo 17 d.

„Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2017-03-21

Teisės aktų registras: 2017-04550


 

2017 m. kovo 8 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-03-14

Teisės aktų registras: 2017-04207


 

2017 m. kovo 1 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-003-03

Teisės aktų registras: 2017-03605


 

2017 m. vasario 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-02-28

Teisės aktų registras: 2017-03086


 

2017 m. vasario 9 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-02-10

Teisės aktų registras: 2017-02371


 

2017 m. sausio 18 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-19

Teisės aktų registras: 2017-01071


 

2017 m. sausio 16 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-18

Teisės aktų registras: 2017-01000


 

2017 m. sausio 5 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-10 (Šio įsakymo 1 punktu keičiamų Nuostatų 10 punktas ir 16.2 papunktis ta apimtimi, kuria reglamentuojami klausimai, susiję su Ilgalaikio darbo išmokų fondu, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.)

Teisės aktų registras: 2017-00655


 

2017 m. sausio 5 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-07

Teisės aktų registras: 2017-00586


2017 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-12-14

Teisės aktų registras: 2017-20044

 


2017 m. gruodžio 12 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-12-20

Teisės aktų registras: 2017-20569

Suskleisti
2016 metai

2016 m. gruodžio 29 d.

2016 m. gruodžio 11 d. Nr. V-703 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-12-30 (Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-29910

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-724 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-12-31 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-30095

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-716 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-12-31 (Įsakymo 1 punktas ir 3.1 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-30054

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-713 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: Įsigalioja 2016-12-31 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-30049

 

2016 m. gruodžio 28 d.

l Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-12-29

Teisės aktų registras: 2016-29886

 

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-29

Teisės aktų registras: 2016-29770

 

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 3, 4, 6, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-28

Teisės aktų registras: 2016-29782

 

2016 m. gruodžio 23 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-12-28 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-29579

 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigalioja: 2016-12-24

Teisės aktų registras: 2016-29462

 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 "Dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

Įsigalioja: Įsigalioja 2016-12-24 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2016-29461

 

2016 m. gruodžio 20 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29834

 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 6, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2511 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29835

 

Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2605 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29836

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29841

 

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2501 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29842

 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-12-20

Teisės aktų registras: 2016-29843

 

2016 m. gruodžio 19 d.

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-12-16

Teisės aktų registras: 2016-28902

 

2016 m. lapkričio 30 d.

Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1184 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą“

Įsigalioja: 2016-12-02

Teisės aktų registras: 2016-28108

 

2016 m. lapkričio 16 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-11-24

Teisės aktų registras: 2016-27288

 

2016 m. lapkričio 9 d. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-01
Teisės aktų registras: 2016-26532

 

2016 m. lapkričio 9 d. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2017-01-01 (Nutarimo 1.6 papunktis įsigalioja 2016-11-11)
Teisės aktų registras: 2016-26535

 

2016 m. lapkričio 7 d. 

Dėl funkcijų, susijusių su garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams

V-571

 

2016 m. spalio 28 d. 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-11-01 
Teisės aktų registras: 2016-25884

 

2016 m. spalio 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (V-556)

Įsigalioja: 2016-10-29 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2016-25827

 

2016 m. spalio 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (V-530)

Įsigalioja: 2016-10-15
Teisės aktų registras: 2016-25171

 

2016 m. spalio 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-439 "Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (V-529)

Įsigalioja: 2016-10-15
Teisės aktų registras: 2016-25147

 

2016 m. rugsėjo 29 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"pakeitimo (V-501)

Įsigalioja: 2016-09-30
Teisės aktų registras: 2016-24218

 

2016 m. rugsėjo 29 d.

Įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-806 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (V-497)

Įsigalioja: 2016-09-30
Teisės aktų registras: 2016-24210

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr.V-281 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (Nr. V-490)

Įsigalioja: 2016-09-24
Teisės aktų registras: 2016-24015

 

2016 m. rugsėjo 21 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 34, 43, 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (XII-2626)

Įsigalioja: 2016-09-30
Teisės aktų registras: 2016-24198

 

2016 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2016-09-30. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 16 straipsnio 7–12 dalys įsigalioja 2018-01-01.)
Teisės aktų registras: 2016-24188

 

2016 m. rugpjūčio 30 d.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-581 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“ (Nr. V-433)

 

2016 m. rugpjūčio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-394 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-08-23 (Įsakymo 1 p. įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.)
Teisės aktų registras: 2016-22529

 

2016 m. liepos 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-07-23 (Įsakymo 1.1.4, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2016 m. spalio 1 d. Įsakymo 1.1.6 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)(Įsakymo 1.1.5 papunktis galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.)

Teisės aktų registras: 2016-20918

 

2016 m. liepos 14 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-09-01
Teisės aktų registras: 2016-20569

 

2016 m. liepos 7 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V- 555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-07-08
Teisės aktų registras: 2016-19378

 

2016 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas

Įsigalioja: 2016-08-01 (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-16)
Teisės aktų registras: 2016-20667

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo Nr. I-732 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01
Teisės aktų registras: 2016-20652

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo Nr. IX-1828 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01
Teisės aktų registras: 2016-20651

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2017-01-01 ir galioja iki 2017-12-31)
Teisės aktų registras: 2016-20650

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalis ir šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2016-07-16)
Teisės aktų registras: 2016-20649

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 6, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01
Teisės aktų registras: 2016-20648

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys įsigalioja 2016-07-16)
Teisės aktų registras: 2016-20645

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnio 7 dalis įsigalioja 2016-07-16. Įstatymo 2 ir 3 straipsniai galioja iki 2016-12-31)
Teisės aktų registras: 2016-20643

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 10, 17, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01
Teisės aktų registras: 2016-20642

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-07-16 (Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2017-01-01 ir galioja iki 2017-12-31. Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2018-01-01)
Teisės aktų registras: 2016-20672

 

2016 m. birželio 29 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2018-01-01 (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2017-01-01 ir galioja iki 2017-12-31)
Teisės aktų registras: 2016-20671

 

2016 m. birželio 29 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-07-01
Teisės aktų registras: 2016-17863

 

2016 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-16)
Teisės aktų registras: 2016-20641

 

2016 m. birželio 28 d.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 10, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-16)
Teisės aktų registras: 2016-20640

 

2016 m. birželio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-06-24
Teisės aktų registras: 2016-17442

 

2016 m. birželio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-06-22
Teisės aktų registras: 2016-17340

 

2016 m. birželio 21 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: Įsigalioja 2017-01-01 (Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2016-07-06)
Teisės aktų registras: 2016-18827

 

2016 m. birželio 21 d.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-06)
Teisės aktų registras: 2016-18826

 

2016 m. birželio 20 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-06-17
Teisės aktų registras: 2016-17165

 

2016 m. birželio 16 d.

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 15 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2017-01-01
Teisės aktų registras: 2016-17722

 

2016 m. gegužės 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 ,,Dėl sarankiškai dirbančius asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-05-31
Teisės aktų registras: 2016-14237

 

2016 m. gegužės 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-213 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"pakeitimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-05-31
Teisės aktų registras: 2016-14236

 

2016 m. gegužės 18 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 492 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-05-20
Teisės aktų registras: 2016-13673

 

2016 m. gegužės 6 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2016-05-07
Teisės aktų registras: 2016-11441

 

2016 m. gegužės 5 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-07-01
Teisės aktų registras: 2016-11332

 

2016 m. balandžio 27 d.

Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 423 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-04-30
Teisės aktų registras: 22016-10777

 

2016 m. balandžio 27 d.

Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 420 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-04-30
Teisės aktų registras: 2016-10710

 

2016 m. balandžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-04-28 (Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2016-10537

 

2016 m. balandžio 20 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-04-28
Teisės aktų registras: 2016-10493

 

2016 m. balandžio 21 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-04-23
Teisės aktų registras: 2016-10270

 

2016 m. balandžio 20 d.

Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-183 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-04-21
Teisės aktų registras: 2016-10123

 

2016 m. kovo 30 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 283 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1349 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-04-01
Teisės aktų registras: 2016-06687

 

2016 m. kovo 30 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 284 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-04-01
Teisės aktų registras: 2016-06690

 

2016 m. kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1991 9 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. XII-2281)

Įsigalioja: 2016-03-30
Teisės aktų registras: 2016-06432

 

2016 m. kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1990 4 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. XII-2280)

Įsigalioja: 2016-03-30
Teisės aktų registras: 2016-06431

 

2016 m. kovo 16 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 256)

Įsigalioja: 2016-03-19 (Nutarimo 1.6 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.)
Teisės aktų registras: 2016-05415

 

2016 m. kovo 9 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 218)

Įsigalioja: 2016-03-15
Teisės aktų registras: 2016-04652

 

2016 m. kovo 3 d.

Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-03-05
Teisės aktų registras: 2016-04201

 

2016 m. vasario 9 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-02-13

Teisės aktų registras: 2016-02766

 

2016 m. vasario 5 d.

Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“

Įsigalioja: 2016-02-09

Teisės aktų registras: 2016-02459

 

2016 m. vasario 5 d.

Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymas „Duomenų apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo“ (V-58)

Įsigalioja: 2016-02-05
Teisės aktų registras: 2016-02367

 

2016 m. vasario 4 d.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2016-02-06
Teisės aktų registras: 2016-

Suskleisti
2015 metai

2015 m. gruodžio 31 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V-666)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-21216

 

2015 m. gruodžio 29 d.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo (V-1530/A1-807)

Įsigalioja: 2016-01-01 (Įsakymo 1.3.28 ir 1.3.29 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d)
Teisės aktų registras: 2015-21192

 

2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (1346)

Įsigalioja: 2015-12-29
Teisės aktų registras: 2015-20848

 

2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (1347)

Įsigalioja: 2015-12-30
Teisės aktų registras: 2015-20850
 
2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų" pakeitimo (1348)

Įsigalioja: 2016-01-01 (Šis nutarimas, išskyrus 1.2.4 papunktį, įsigalioja 2016-01-01;1.2.4 papunktis įsigalioja 2016-04-01.)
Teisės aktų registras: 2015-20853
 
2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (1349)

Įsigalioja: 2016-01-01 (Šis nutarimas, išskyrus 1.19 papunktį, įsigalioja 2016-01-01;1.19 papunktis įsigalioja 2016-04-01.)
Teisės aktų registras: 2015-20856
 
 
2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (1350)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20860
 
 
2015 m. gruodžio 23 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo" pakeitimo (1353)

Įsigalioja: 2015-12-29
Teisės aktų registras: 2015-20875
 

2015 m. gruodžio 22 d.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas (XII-2222)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20902

 

2015 m. gruodžio 22 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo (V-648)

Įsigalioja: 2015-12-23
Teisės aktų registras: 2015-20218

 

2015 m. gruodžio 15 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo įstatymas (XII-2187)

Įsigalioja: 2017-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20891

 

2015 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas (XII-2164)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20136
 

2015 m. gruodžio 8 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas (XII-2141)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20132
 

2015 m. gruodžio 8 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 8, 16, 18-1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (XII-2142)

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-20133
 

2015 m. gruodžio 16 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų" pakeitimo (V-626)

Įsigalioja: 2015-12-17
Teisės aktų registras: 2015-19842

 

2015 m. gruodžio 10 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo (V-615)

Įsigalioja: 2015-12-12 (1 punktas įsigalioja 2016-01-01)
Teisės aktų registras: 2015-19672

 

2015 m. gruodžio 1 d.

Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui (V-595)

Įsigalioja: 2015-12-02 (Įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2015-19100
 

2015 m. lapkričio 19 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo (V-574)

Įsigalioja: 2015-11-20 (1 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2015-18406
 

 

2015 m. lapkričio 17 d.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-18256
 

2015 m. lapkričio 17 d.

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-18258
 

2015 m. lapkričio 17 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-18263
 

2015 m. lapkričio 17 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16, 19 ir 24-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-18261

 

2015 m. lapkričio 11 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1172 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2015-11-13
Teisės aktų registras: 2015-17977

 

2015 m. lapkričio 6 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“ pakeitimo“ pakeitimo

Įsigalioja: 2015-11-07
Teisės aktų registras: 2015-17728

 

2015 m. lapkričio 3 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja: 2015-11-04
Teisės aktų registras: 2015-17456

 

2015 m. spalio 20 d.

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-17119

 

2015 m. spalio 20 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-10-28.)
Teisės aktų registras: 2015-16906
 
2015 m. spalio 20 d.
Įsigalioja: 2016-01-01
Teisės aktų registras: 2015-16931
 

2015 m. spalio 7 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-570 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008  m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2015-10-08 (1.1 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2015-14844
 

2015 m. rugsėjo 30 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1032)

Įsigalioja: 2015-10-02
Teisės aktų registras: 2015-14590
 

2015 m. rugsėjo 24 d.

Dėl korektūros klaidų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakyme Nr. V-472 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo" ištaisymo (Nr. V-480)

Įsigalioja: 2015-09-26
Teisės aktų registras: 2015-14186

 

2015 m. rugsėjo 15 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. V-472)

Įsigalioja: 2015-09-17 (1.1.1, 1.1.4, 1.3, 1.11 papunkčiai įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.)

Teisės aktų registras: 2015-13888

 

2015 m. rugsėjo 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams" pripažinimo netekusiu galios (Nr. V-469)

Įsigalioja: 2015-09-15
Teisės aktų registras: 2015-13814
 

2015 m. rugsėjo 14 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“ pakeitimo (Nr. V-468)

Įsigalioja: 2015-09-15 (1.1 papunktis įsigalios 2016 m. sausio 1 d.)
Teisės aktų registras: 2015-13813
 

2015 m. rugsėjo 8 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl funkcijų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokomis, paskirstymo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ pakeitimo

2015 m. rugsėjo 8 d. 

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. Įsakymo Nr. V-829 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui (Nr. V-457)

2015 m. rugsėjo 1 d.

„Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. V-443)

Įsigalioja: 2015-09-02
Teisės aktų registras: 2015-13302
 

2015 m. rugpjūčio 27 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-225 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išduodamų pažymų formų patvirtinimo" pakeitimo. Priedai 1, 2

Įsigalioja: 2015-10-01

 

2015 m. rugpjūčio 10 d.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-607 „Dėl susitarimo dėl faktinių saugios elektroninio parašo formavimo įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Įsigalioja: 2015-08-10

 

2015 m. liepos 29 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 957 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2015-08-05
Teisės aktų registras: 2015-11942
 
 
2015 m. liepos 29 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 956 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Įsigalioja: 2015-08-05
Teisės aktų registras: 2015-11941

 

2015 m. liepos 29 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2015-08-04
Teisės aktų registras: 2015-11897

 

2015 m. birželio 23 d.

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 papildymo 4-1 straipsniu ir 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2015-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-10368

 

2015 m. gegužės 21 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-08128

 

2015 m. gegužės 4 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2016-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-06584

 

2015 m. balandžio 20 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2015-04-18
Teisės aktų registras: 2015-05896

 

2015 m. balandžio 14 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Įsigalioja: 2015-04-14
Teisės aktų registras: 2015-05690

 

2015 m. kovo 24 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. VA-22/V-141 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“

Įsigalioja: 2015-03-19

Teisės aktų registras: 2015-04032

 

2015 m. vasario 26 d.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-102 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl funkcijų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokomis, paskirstymo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2015-02-27
Teisės aktų registras: 2015-03015

 

2015 m. vasario 20 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. VA-17/1B-146/V-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2015-02-24
Teisės aktų registras: 2015-02820

 

2015 m. vasario 19 d.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-92 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsigalioja: 2015-02-20
Teisės aktų registras: 2015-02504

 

2015 m. vasario 11 d.

Vyriausybės nutarimas Nr. 128 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo"

Įsigalioja: 2015-02-14
Teisės aktų registras: 2015-02204

 

2015 m. vasario 2 d.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-55 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“

Įsigalioja: 2015-02-03
Teisės aktų registras: 2015-01474

 

2015 m. sausio 30 d. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-53 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGASEGASAsmeninė „Sodros“ paskyra gyventojams, pasiekiama adresu: gyventojai.sodra.lt V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo"

Įsigalioja: 2015-02-01 (įsakymo 1.3 ir 1.10 punktai įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.)
Teisės aktų registras: 2015-01362

 

Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. VA-9/1B-82/V-50​ "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. VA-81/1B-365/V-255 „Dėl valstybės pagalbos teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti schemos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios"

Įsigalioja: 2015-02-03
Teisės aktų registras: 2015-01480

 

2015 m. sausio 28 d. 

Įsigalioja: 2015-02-02
Teisės aktų registras: 2015-01368

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-10-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!