2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-427 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo„


2022 m. spalio 14 d. įsakymas „Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimo“


2022 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-247 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo


2022 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-246 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V- 618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. vasario 2 d.  įsakymas Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“


2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-664 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Draudėjų skolų valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-614 „Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“


2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos patvirtinimo“


2021 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-395 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-321 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-258 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. VA-5/V-58 „Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-709 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo“


2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“


2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-448 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“


2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-376 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. rugpjūčo 20 d. Nr. V-361 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. spalio 9 d. Nr. V-514 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“


2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-716 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“​


2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-713 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2016 m. gruodžio 21 d. Nr. V-679 „Dėl funkcijų, susijusių su garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams


2014 m. liepos 10 d. Nr. V-427 įsakymas „Dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“


2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-149 „Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2013 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-173 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos“


2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo“


2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“


2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“


2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre


2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-489 „Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo


2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“


2010 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-94 „Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo


2010 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo


2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-767 „Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo


2009 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinio draudimo pranešimus ir pranešimų apie įgaliojimų panaikinimą pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms“


2009 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-12-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!